Bibliotēku un muzeju darbinieku digitālo prasmju ilgtspējas nodrošināšanai, Latvijas Nacionālā bibliotēka sagatavojusi semināru video ierakstus, kas dod iespēju semināru dalībniekiem atsvaidzināt zināšanas un pilnveidot prasmes arī citiem bibliotēku un muzeju speciālistiem. Īpaša pievienotā vērtība ir Latvijas Nacionālās bibliotēkas speciālistu sagatavotie informācijas resursu saraksti padziļinātai tēmas apguvei. Nodarbību video ierakstus papildina arī citi noderīgi informācijas materiāli, kas tika izmantoti nodarbību norisē.

Mācību materiālu kopa veidota video un teksta failu kolekcijas veidā. Kolekcija pieejama un izmantojama Latvijas bibliotēku Gaismas tīkla ietvaros. Interesentu ērtībai piedāvājam materiālu sagrupējumu pēc mācību tēmām.

Digitālie vizuālie materiāli

Droša un efektīva komunikācija tīmeklī

Virtuālās aktivitātes

 

Informāciju sagatavoja:

Māra Jēkabsone
LNB Bibliotēku attīstības centra
galvenā bibliotekāre

Elita Vīksna
LNB Bibliotēku attīstības centra
nozaru informācijas eksperte