"Gaismas pils" celtniecībā jūlijā veikta virkne praktisku darbu būvlaukuma sagatavošanā un izstrādāts detalizēts darbu grafiks būvniecības pirmajam posmam. Šajā laikā veikti saskaņojumi ar vairāk nekā 15 dažādām valsts un pašvaldības institūcijām, lai jau augustā varētu sākt būvniecību. Pirmā nozīmīgākā būvdarbu aktivitāte būs proves pāļu izbūve.
 
"Līdz ar sagatavošanās darbiem notiek arī LNB pretkorupcijas procedūras ieviešana. Tik apjomīgos būvobjektos liela nozīme ir tieši sagatavošanās un saskaņojumu iegūšanas procesam. Jo rūpīgāk visu izplānosim, jo sekmīgāks būs praktisko darbu process," norādīja Štrauss. "Šobrīd mūsu uzdevumi galvenokārt saistīti ar dokumentāciju, tomēr jau drīzumā bibliotēkas būvlaukumā varēsim redzēt tieši praktisko darbu."
 
Uz laiku LNB būvlaukumā izvietoti četri pagaidu vagoni būvlaukuma vadības vajadzībām, un drīzumā tiks izvietoti vēl 44 konteineri lokālā biroja izveidei. Tāpat būvlaukumā ir arī vagoni apsardzei.
 
Rīgas domes Satiksmes departamentā veikti saskaņojumi par būvlaukuma satiksmes organizācijas shēmu. Dabā samērīti, kā arī praktiski nosprausti visi pagaidu ceļi un laukumi. Pēc atļaujas saņemšanas būvlaukums atbrīvots no kokiem, un tas sakārtots atbilstoši darba drošības prasībām.
 
Strādnieki veikuši tādus zemes darbus kā pagaidu seguma demontāžu, augsnes kārtas noņemšanu, pagaidu ceļu sakārtošanu. Tāpat īstenoti kontrolurbumi grunts ūdens pazemināšanas projekta izstrādei un sākta projektēšana. Saskaņošanas procesā ir arī proves pāļu izvietojums.
 
Vairāki paveiktie darbi saistīti ar būvlaukuma elektroapgādes nodrošinājumu. Vēl ar SIA "Rīgas ūdens" saskaņoti ūdens ņemšanas, kanalizācijas vietu pieslēgumi un patēriņa uzskaite. Savukārt Satiksmes departamentā saskaņotas grunts ūdens pazemināšanas dēļ atsūknētā ūdens novadīšanas vietas pilsētas lietus ūdens kolektorā.
 
"Gaismas pili" būvēs apmēram 25 056 kvadrātmetru teritorijā, kura atrodas Rīgas vēsturiskā centra aizsardzības zonā un ar 7443. numuru ir iekļauta valsts aizsargājamo kultūras pieminekļu sarakstā kā pilsētbūvniecības piemineklis "Pārdaugavas apbūves fragments".
 
20. jūnijā svinīgi tika iemūrēts LNB pamatakmens. Līdz ar to sākti "Gaismas pils" būvdarbi.
 
Bibliotēku paredzēts uzbūvēt trīs gados, un celtniecība notiks divos posmos – līdz 2009. gada septembrim tiks izbūvēts ēkas nulles cikls, bet 2011. gadā tiks pabeigts būvdarbu virszemes cikls. Vēl aptuveni gads būs nepieciešams, lai LNB varētu pārcelties uz jaunajām telpām.
 
Līgums, kas regulē "Gaismas pils" būvniecību, paredz nodot no inženiertehniskā viedokļa pilnībā pabeigtu, pie siltumapgādes, ūdensapgādes, elektroapgādes, kanalizācijas un citām komunikācijām pieslēgtu ēku, kurā LNB varēs strādāt un apkalpot apmeklētājus.
 
LNB būvdarbus veic "Nacionālā būvkompāniju apvienība", kurā ietilpst trīs lielākie Latvijas būvuzņēmēji – SIA "Re&Re", AS "RBSSKALS" un SIA "Skonto Būve".
 
Saskaņā ar līgumu, ko valsts aģentūra "Jaunie trīs brāļi" ar būvuzņēmējiem parakstīja šā gada 15. maijā, bibliotēkas būvniecība izmaksās 114,6 miljonus latu.
 
 
Mārtiņš Vilemsons LETA
Copyright © LETA