Piedalīties diskusijā ir laipni aicināti atmiņas institūciju un valsts pārvaldes pārstāvji, digitālo resursu lietotāji, kā arī ikviens interesents. Pasākuma ietvaros notiks trīs paralēlas ekspertu diskusijas, kuru gaitā tiks novērtēts līdzšinējais veikums digitalizācijā, izvirzīti digitālās bibliotēkas mērķi un identificēti līdzekļi to īstenošanai.

 

  1. 1) Digitālo resursu gala lietotāju grupa – studenti, pasniedzēji, kā arī lietotāju apkalpošanas speciālisti. Apspriežamie jautājumi: Kādas ir galvenās digitālo resursu gala lietotāju grupas? Kādas ir šo grupu vajadzības un informācijas piekļuves ceļi? Kāds ir digitālās bibliotēkas gala lietotāju ieguvums?

 

2) Sadarbības grupa – institūciju vadītāji ar pieredzi digitalizācijas projektos. Apspriežamie jautājumi: Kāda ir Latvijas atmiņas institūciju līdzšinējā pieredze digitalizācijas projektos? Kāds projektu atbalsts ir nepieciešams? Kā trūkst institūciju iekšējā vidē?

3) Valsts politikas grupa – institūciju vadītāji un valsts pārvaldes iestāžu pārstāvji. Apspriežamie jautājumi: Vai valstij ir jāatbalsta digitalizācijas projekti? Kāds ir valsts ieguvums no šādu projektu atbalsta? Vai jābūt digitalizācijai uz pieprasījumu? u.c. aktuālās problēmas.

Diskusijas noslēgumā tiks prezentētas katras diskusiju grupas galvenās atziņas.

2011.gada 2.jūnijā plkst. 11:00 (klātienes reģistrācija sākot no plkst. 10:30) esiet gaidīti saulainajā LU Sociālo zinātņu fakultātē, lai gūtu interesantus un noderīgus atklājumus!

Detalizētāka informācija: http://dibidiskusija.blogspot.com/
Tiešsaistes reģistrācija: http://dibidiskusija.blogspot.com/p/registracija_2565.html

Pasākumu organizē: Latvijas Universitātes Sociālo zinātņu fakultātes Informācijas un bibliotēku studiju nodaļa un Sociālo un politisko pētījumu institūts projekta “Nacionālā identitāte digitālajā vidē” ietvaros, Latvijas Nacionālā bibliotēka, Latvijas Bibliotekāru biedrības Jauno speciālistu sekcija.