Plkst.10:00 Dikļu kultūras namā notiks svētku atklāšana, savukārt no plkst.11:30 līdz 14:00 Jura Neikena Dikļu pamatskolā norisināsies radošās darbnīcas skolēniem un lekcijas pieaugušajiem. Latvijas valodas aģentūras metodiķes Anitas Sniedzes vadībā bērniem būs iespēja diskutēt par internetā un elektroniskajā saziņā aizmantoto valodu un simboliem, savukārt režisora Armanda Berģa un Latviešu valodas aģentūras Izglītības daļas vadītājas Daces Dalbiņas vadītajās radošajās darbnīcās bērni uzzinās, kāda valoda tiek izmantota multiplikācijas filmās un kas ir vārda fonētiskā spēle. Papildus iepriekšminētajām aktivitātēm notiks arī rakstnieka Vika vadītā meistarklase. Paralēli radošajām aktivitātēm bērniem, notiks lekcijas pieaugušajiem – “Nevēlamie aizguvumi no citām valodām” (lektore Dace Dalbiņa) un “Interneta valoda un simboli” (lektore Anita Sniedze).

 

Svētku noslēgumā plkst.15:00 konkursa žūrijas komisijas vadītājs, rakstnieks Viks dalīsies iespaidos par šajā gadā iesniegtajiem darbiem un to vērtēšanas procesu un kopā ar režisoru Armandu Berģi un Leļļu teātra aktrisi Baibu Geķi pasniegs apbalvojumus un pateicības konkursā iesniegto darbu autoriem.

 

Bērnu literatūras svētki un Latvijas Jauno literatūras talantu konkurss tiek rīkoti kopš 2007. gada ar mērķi veicināt bērnu literatūras nozares ilgtspējīgu attīstību un skolēnu intereses piesaisti literārajai daiļradei, popularizējot latviešu bērnu literatūru, rosinot skolēnus paust savas domas par valstī, pilsētās, pagastos notiekošajiem procesiem.

 

Šogad jauno literatūras talantu konkursā 48 bērni un jaunieši iesnieguši 68 darbus gan prozas, gan dzejas formā, lai pretendētu uz godalgām trīs nominācijās – “Sant – uka sirds”, “Čirzakas smaids” un “Čengura ķepa”.

 

Ar Kocēnu novada domes, Vidzemes plānošanas reģiona un Valsts Kultūrkapitāla fonda atbalstu pasākumu organizē Dikļu pagasta pārvaldes darba grupa.