Abonementā:

  • “To vari arī Tu!”
  • Ciklā “Mūsu jubilāri”-

– “Viršu ziedu dzejniecei Elīnai Zālītei -114” 

– “Ingai Ābelei – 40”

 

Bērnu literatūras nodaļā:

  • “Izlasi.Ievēro.Iemācies!”
  • “Rakstniecei Vijai Upmalei – 80”

 

Lasītavā:

  • “Mūzika saviļņo un paceļ”
  • “Psiholoģija mums pašiem”