LU Literatūras, folkloras un mākslas institūts kopš 1993. gada veido un izstrādā digitālos resursus (sākotnēji literatūras vēsturē un folklorā, tad arī citās pētnieciskajās nozarēs), un gadskārtējā konferencē “Meklējumi un atradumi” šogad pievērsīsies tieši digitālā mantojuma satura, pieejamības un problēmu aplūkojumam ar tematisko ievirzi “Digitālā kultūras mantojuma forums”. Konferences darba gaitā notiks gan referātu lasījumi, gan digitālo resursu prezentācijas ar auditorijas iesaistīšanu diskusijā.


LU LFMI organizētās starpnozaru konferences “Digitālā kultūras mantojuma forums” referātu un diskusiju platformas tuvākais mērķis ir demonstrēt labās prakses piemērus sadarbībai ar valsts un pašvaldību kultūras institūcijām digitālo kultūras resursu integrēšanā, kā arī veidot strukturētas diskusijas par plašāku sabiedrības iesaisti datubāzu pilnveidošanā. Ne mazāk svarīga ir iespēja diskusiju platformā sastapties ar digitālā kultūras mantojuma jomā strādājošiem citu institūciju pārstāvjiem, paredzot gan iepazīšanos ar dažādiem resursiem semināra veidā, gan sekojošu diskusiju.


Pasākuma pirmajā dienā plānota kamerkonference, kurā ar īsiem 10 minūšu ziņojumiem aicināti piedalīties gan kultūras digitalizācijas procesos iesaistītie, gan jaunradīto rīku un pētījumu platformu lietotāji, daloties savā pieredzē un atradumos. Konferencē dzirdēsiet daudzveidīgus piemērus par digitālo resursu izmantojumu, – dzīvesstāstu kartēšanā, dzejnieku digitālo arhīvu izpētē, iespējām un cerībām digitālā latviešu pasaku pētniecībā, sabiedrības iesaisti digitālā kultūras mantojuma radīšanā u. c.


Pasākuma otrajā dienā – 23. maijā – notiks diskusija par digitālo resursu lietojamību un pieejamību. Izstrādātās kultūras datu platformas aicināti prezentēt to veidotāji – kultūras mantojuma, izglītības iestādes un zinātniskās institūcijas. Diskusija būs sabiedrībai atvērta, tiešraidē tiks pārraidīta sociālajos tīklos.

Līdz 2. aprīlim aicinām iesūtīt priekšlikumus ziņojumu/prezentāciju tēmām, aizpildot pieteikuma anketu. Vēlams, bet ne obligāts īss kopsavilkums (līdz 500 zīmēm) publicēšanai LU LFMI mājas lapā. Jautājumu vai neskaidrību gadījumā rakstīt uz e-pastu signe.raudive@lulfmi.lv


Dalība konferencē tiks apstiprināta līdz 10. aprīlim.