Foto: Anete Bērziņa, Valmieras bibliotēka

2021. gadā Eiropas Kultūras fonds kopā ar septiņām Eiropas publiskajām bibliotēkām – Valmieras bibliotēku (Latvija), DOKK1 Orhūsas publisko bibliotēku (Dānija), Berlīnes centrālo un reģionālo bibliotēku (Vācija), Gentes De Krook bibliotēku (Beļģija), Kraņas pilsētas bibliotēku (Slovēnija) un Jordi Rubio i Balaguer bibliotēku (Spānija) uzsāka pilotprojektu “Eiropas izaicinājums 2021”, lai aktualizētu bibliotēkas kā drošu publisko telpu Eiropā un nostiprinātu publisko bibliotēku lomu darbā ar kopienām. Ar projekta palīdzību tika pievērsta uzmanība jautājumiem, kas ir aktuāli gan dažādu valstu iekšienē, gan kopīgi Eiropas kontekstā. Neatkarīgi no tā, vai tās ir klimata pārmaiņas, ekonomiskā krīze, polarizācija vai karš, lielākās problēmas var atrisināt tikai tad, ja cilvēki visā Eiropā ir solidāri.

Latvijā 2021. gadā viens no nozīmīgākajiem notikumiem bija administratīvi teritoriālā reforma, un Valmieras novads pēc reformas ir viens no lielākajiem novadiem Latvijā. Aktīvi iedzīvotāji un vietējās iniciatīvas nodrošina pamatu plašākai izpratnei par katras personas nozīmību savas vietas, nācijas un Eiropas nākotnes attīstībā. Valmieras bibliotēka kā projekta mērķi izvirzīja darbu ar dažādām jaunā novada kopienām, lai veicinātu iedzīvotāju kopības un piederības izjūtu jaunajam novadam un veicinātu aktīvo cilvēku tīklošanos.

Projekta sākumā tika organizētas vairākas fokusgrupas, lai kopīgi identificētu kopienām svarīgās tēmas. Bibliotēka kopā ar sadarbības partneriem – Oleru muižu, Jāņparka biedrību, Jēru klubu Skaņkalnē, Vaidavas bibliotēku, “Krāču kakta šķūni”, Camphill ciematu Rožkalni, Strenču pilsētas bibliotēku, Valmiermuižas kultūras biedrību – aicināja kopienas locekļus uz sarunām par Eiropas vērtībām, demokrātiju un līdzdalību Sarunu vakars: Līdzdalība = Dzīvesprieks, kā arī iesaistīja citās dažādās aktivitātēs. Sadarbībā ar ReTV tika sagatavoti video sižeti par Valmieras novada publisko bibliotēku darbības virzieniem un sadarbību ar vietējām kopienām: Jāņparka apkaimes stāsti, Kultūras mantojums un stāstniecība, Muiža kā Latvijas kultūrvides vērtība, Lasīšana kā vērtība, Strenči un “Stikla Strenči”. Stāsts par lokālo identitāti. Savukārt video Valmiermuižas kultūras biedrība vēsta par biedrību, tās darbību un dažādām līdzdalības iespējām.

Eiropas dienā Valmieras bibliotēka kopā aicināja pilotprojektā iesaistītos kopienu locekļus un bibliotekārus, lai piedalītos fonda atvērtai sabiedrībai “Dots” organizētajos dialogu apļos par tēmu “Kas mani stiprina pārmaiņu laikā” un kopīgi piedzīvotu Eiropas Kulūras fonda projekta noslēguma tiešraidi no Amsterdamas.

Pasākumu atklāja Valmieras bibliotēkas direktore Daiga Rokpelne: “Eiropas dienā projekta dalībnieki ar gandarījumu atskatās uz paveikto. Saprotot, ka Eiropas diena šogad no dzīvespriecīgiem svētkiem ir kļuvusi par piemiņas dienu, mēs izvēlējāmies projekta noslēguma pasākumam sarunu formātu, kurā darbosimies, lai kopīgi iegūtu jaunu enerģiju un iedvesmu turpmākajām sadarbībām un rīcībām.

Valmieras bibliotēkas ir strādājusi, lai kopienās veidotu tādu atmosfēru, kas veicina līdzdalību un veido atbalstošu vidi katram cilvēkam, kā arī caur sarunām nostiprina izpratni par demokrātiju. Šobrīd šis temats Eiropā ir kļuvis aktuālāks kā brīdī, kad mēs uzsākām dalību projektā. Projektā īstenotās aktivitātes bija vērstas uz to, lai cilvēki savstarpēji iepazītos un ieraudzītu jaunajā novadā neizmantotās iespējas. Izvērtējot projektu, kopienas locekļi norādīja, ka ir iegūti jauni kontakti, piedzīvota tīklošanās un sajusta plecu izjūta, pamanot, ka apkārt ir domubiedri. Noslēguma pasākumā esam aicinājuši visus kopā, lai veidotu sarunas un stiprinātu viens otru”.

Foto: Anete Bērziņa, Valmieras bibliotēka

Projektā Valmieras bibliotēka sadarbojās ar fonds atvērtai sabiedrībai “Dots”. Ieva Morica, fonda atvērtai sabiebrībai “Dots” izpilddirektore, norādīja: “Demokrātijai ir svarīgi, ka cilvēki iesaistās. Demokrātija nav tikai valsts pārvalde vai dažādi formāli mehānismi, piemēram, vēlēšanas, tikai cilvēktiesības, vārda brīvība utt. Demokrātija ir arī sarunu kultūra un tas, kā mēs pieņemam savus lēmumus. Cilvēku aktivitāte, iesaiste un līdzdalība veido demokrātisko kultūru vietējās kopienās, novadā, Latvijā un kopā Eiropā. Man no malas raugoties bija sajūta, ka cilvēki, kas bija šajā projektā, strādāja visos četros līmeņos un dabūja piederības sajūtu savai vietējai kopienai, savai telpai. Vienlaikus mēs strādājam Valmieras novadā, mēs, protams, dzīvojam Latvijā, un vienlaikus līdzīga veida darbs notika visā Eiropā. Ir ļoti vērtīgi, ka caur šādām jēgpilnām aktivitātēm var iegūt piederības izjūtu, ka vienlaikus piederu vairākām vietām un cilvēka identitāte sastāv no daudzām dažādām identitātēm”.

Tālāk pasākuma dalībnieki tika iesaistīti fonda atvērtai sabiedrībai “Dots” pārstāvju vadītajos dialogu apļos par tēmu “Kas mani stiprina pārmaiņu laikā”. Sabiedrība piedzīvo milzīgu pārmaiņu laiku. Pārmaiņas ne vienmēr ir pozitīvas, tās mēdz būt sarežģītas un izaicinājuma pilnas – klimata pārmaiņas, tehnoloģiskās izmaiņas, digitalizācija, Latvijā administratīvi teritoriālā reforma. Dialogu apļu pamatā ir Somijā izstrādātā TimeOut dialoga metode, kur ikviens var apgūt un praktizēt dialoga prasmes, tā kļūstot par labāku sarunu biedru.

Foto: Anete Bērziņa, Valmieras bibliotēka

Pēc dialogu apļiem projekta noslēguma pasākums turpinājās ar Eiropas Kultūras fonda organizētu tiešraidi, kurā varēja iepazīties ar projektā iesaistīto bibliotēku veidotajiem stāstiem par to, kā bibliotēkas un kopienas sadarbojās kopīgu izaicinājumu risināšanā visā Eiropā. Tāpat tiešraidē Eiropas Kultūras fonda pārstāve Olga Aleksejeva informēja par to, kā pieteikties nākamajam Eiropas izaicinājumam. Dienas izskaņā pasākuma dalībnieki turpināja neformālās sarunas par kopā paveikto un par iespējamām sadarbībām nākotnē.

Pilotprojektā tika stiprināta sadarbība starp publiskajām bibliotēkām gan vietējā, gan Eiropas līmenī. Būtiski, ka projektā iesaistījās arī organizācija Demokrātiskā sabiedrība (Democratic Society), kas strādāja ar bibliotekāriem, veicinot savstarpējo pieredžu apmaiņu un inovatīvu darba metožu apguvi.

 

Informāciju sagatavoja:

Daiga Rokpelne, Kristīne Kīne
Valmieras bibliotēka
http://www.biblioteka.valmiera.lv