Programmu rīko Latgales Centrālās bibliotēkas ASV Informācijas centrs, Daugavpils pilsētas Izglītības pārvalde, Daugavpils Krievu vidusskola-licejs un biedrība Lingva-D.

Šī lasītveicināšanas programma Daugavpilī tiek rīkota jau trešo gadu pēc kārtas. Tās mērķis ir rosināt skolēnu vēlmi un interesi lasīt oriģinālliteratūru angļu valodā, attīstīt kritiskās lasīšanas prasmes, kā arī atklāt skolēnu radošās spējas un sasaistīt tās ar apgūtajām zināšanām angļu valodā. Katru gadu lasīšanai tiek izraudzīts kāda pazīstama ASV autora darbs. Šogad tas ir latīņamerikāņu izcelsmes ASV rakstnieces Sandra Cisnerosas romāns “The House on Mango Street”. Šajā grāmatā Čikāgas daudzbērnu ģimenē dzimusī autore spilgti apraksta latīņamerikāņu dzīvi ASV.

Dalībai programmā pieteicās 42 skolēni no 11 Daugavpils skolām. Pēc programmas noteikumiem katrs dalībnieks saņēma Sandras Cisnerosas grāmatas eksemplāru, kuru apņēmās izlasīt līdz šī gada 21. aprīlim. 21. aprīlī dalībnieki piedalīsies programmas noslēguma pasākumā, kur apspriedīs izlasīto, kā arī detalizētāk iepazīsies ar autori un viņas daiļradi.