Jegora Čerlaka luga Vaļenki.ru ir psiholoģiski politisks farss. Darbība notiek vienlaicīgi uz divām skatuvēm – uz vienas skolēnu pašpārvalde ievieš maiņas apavus savas skolas skolēniem, uz otras Ministru kabinets lemj valstiski neatliekamus jautājumus. Kas kopīgs šīm situācijām? Lasot lugu, kļūst gan jautri, gan baisi, atzīst cikla "Atvērtās literatūras" rīkotājs, Latvijas Dramaturgu ģildes valdes priekšsēdētājs Dainis Grīnvalds. Luga tiks prezentēta oriģinālvalodā – krievu valodā.
 
Festivāla IESKATS 2009 programmā ir jaunāko Latvijas, Krievijas, Ukrainas un Baltkrievijas dramaturgu lugu prezentācijas un lasījumi. Sarunās un diskusijās tiks iesaistīti arī klausītāji.
 
Cikla "Atvērtā literatūra" literāro lasījumu mērķis ir veidot rakstnieku un lasītāju savstarpēju dialogu. Cikla pasākumus ar Rīgas domes atbalstu rīko Latvijas Dramaturgu ģilde sadarbībā ar Rīgas Centrālo bibliotēku, grāmatnīcu Satori, Latvijas Rakstnieku savienību un Rakstniecības un mūzikas muzeju.
 
Visi cikla "Atvērtā literatūra" pasākumi klausītājiem un skatītājiem ir bez maksas.
 
Informāciju sagatavoja
Daina Ģeibaka
Rīgas Centrālās bibliotēkas Publicitātes nodaļas vadītāja
Tālr.: 67607562