Dobeles novada Centrālās bibliotēkas bērnu nodaļas darbinieki ved bērnu grāmatas uz bērnudārziem un piedāvā iespēju bērniem ņemt grāmatiņas lasīt uz mājām. Pēc tam bērniem ir iespēja kopā ar vecākiem grāmatiņas atnest atpakaļ uz bibliotēku, vai gaidīt, kad  nākamreiz atbrauks bibliotēkas darbinieki uz grāmatu apmaiņu.

27.janvārī apmeklējām bērnudārzus “Aurītis”, “Spodrītis” un “Zvaniņš”.