VKKF 2019.gada projektu konkursa 2.kārtā atbalstīts Kursīšu bibliotēkas sadarbībā ar kultūras darba organizatori izstrādātais un Saldus novada pašvaldības iesniegtais projekts “Portrets tuvplānā (8) Detektīvi”, gūstot 840.00 euro lielu finansiālu atbalstu.

Projekta mērķis ir organizējot pasākumus-tikšanās ar grāmatu autoriem, veicināt sabiedrības interesi par latviešu literatūru un dažādot kultūrvidi un norises pagastā. Organizēt literārus pasākumus reģionā.

Projekta laikā no 2019.gada septembra līdz 2020.gada februārim reizi mēnesī tiks organizētas tikšanās ar latviešu literātiem, kriminālromānu autoriem Kursīšu bibliotēkā pieaugušajiem, lai iepazītu to personību un literāro darbību, bagātinātu sevi un ieinteresētos par lasīšanu. Plānotas tikšanās ar rakstnieci Ingunu Dimanti, rakstnieci Janu Veinbergu, rakstnieci Daci Judinu un mūziķi Arturu Nīmani, grāmatu autoriem Maiju Pohodņevu un Modri Pelsi, rakstnieci Ingu Jērumu.

Projektu atbalsta Saldus novada pašvaldība un Kursīšu pagasta pārvalde.

 

Ziņu sagatavoja:
Mārtiņš Lagzdons
Projekta vadītājs
Kursīšu bibliotēka-informācijas centrs