Laikā no 2022. gada janvāra līdz novembrim LNB Kompetenču attīstības centrs īstenoja mentoringa programmu “Darbnīca 2022 “Pieaugušo izglītotājs: astoņi soļi līdz meistarībai””. Programmas ietvaros publisko bibliotēku metodiķes tika intensīvi nodarbinātas 8 darbnīcu laikā un pildīja padziļinātos patstāvīgos darbus. Viens no patstāvīgiem darbiem bija referāta sagatavošana par izlozēto tēmu. Metodiķes varēja izvēlēties, kā interpretēt tēmu un kādus aspektus un idejas iekļaut referātā. Šajā LBIA biļetena 2023. gada izdevumā apkopoti mentoringa programmas dalībnieku un mentoru sagatavotie referāti.

2023. gada februāra numurā lasiet:

• Atgriezeniskā saite un refleksija mācību procesā;
• Vairāku uzdevumu un darbu režīms (multitasking): nākotnes prasme un tās ietekme uz darba kvalitāti;
• Kā mācās pieaugušie?
• Pāreja no tradicionālās mācīšanās uz problēmcentrētu mācīšanos;

kā arī citus noderīgus un interesantus rakstus.

Biļetens lasāms šeit.

Informāciju sagatavoja:
Viktorija Gramakova
Nozares izglītības speciāliste
Latvijas Nacionālā bibliotēka
Kompetenču attīstības centrs
+371 67806129
viktorija.gramakova@lnb.lv
www.macies.lnb.lv