2015. gada 27. februārī plkst. 9.00 Latvijas Nacionālās bibliotēkas Bibliotēku un informācijas zinātņu lasītavā (Rīgā, Mūkusalas ielā 3, 8. stāvā) notiks Bibliotēkzinātnes un informācijas maģistra studiju programmas 2. kursa maģistrantu maģistru darbu priekšaizstāvēšana.

Priekšaizstāvēšana ir atklāta, tajā var piedalīties, uzdot jautājumus un ieteikumus jebkurš interesents. Maģistrantiem tas var ļoti palīdzēt darba tapšanā, savukārt klausītājiem – sniegt vērtīgas darbam noderīgas idejas.

 

Maģistranti un tēmas:

 

Uzvārds


Vārds


Maģistra darba tēma


Darba zinātniskais vadītājs

Dumpe

 

 

 

Irma

 

 

 

Datu organizācijas optimizācija Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcijā

 

doc. L. Krūmiņa

 

 

 

Grenovska

 

 

Madara

 

 

Personāla pārvaldība Latvijas Nacionālajā bibliotēkā

 

doc. L. Krūmiņa

 

 

Lubkina

 

 

Laura

 

 

Mākoņdatošana atmiņas institūciju darba praksē

 

doc. L. Krūmiņa

 

 

Miza

 

 

Ilvija

 

 

Kopēšanas pakalpojums bibliotēkās – autortiesiskais aspekts

 

doc. D. Pakalna

 

 

Muskare

 

 

 

Lauma

 

 

 

Stratēģiskā plānošana reģionu galvenajās bibliotēkās – misija, vīzija, vērtības

 

doc. D. Pakalna

 

 

 

Nadziņš

 

 

Edgars

 

 

Meklēšanas rezultātu precizitāte bibliotēku katalogos

 

doc. B. Holma

 

 

Robežniece

 

 

Kristīne

 

 

Kultūras satura pārnese digitālā vidē: bibliotēku izstādes

 

doc. L. Krūmiņa

 

 

Smukša

 

 

 

Dace

 

 

 

Pierīgas reģiona bibliotēku vides un pakalpojumu piejamība ģimenēm ar pirmsskolas vecuma bērniem

 

doc. D. Pakalna

 

 

 

Svarinska

 

 

Veronika

 

 

Daiļiteratūras lasīšanas vieta 2-4 klašu skolēnu brīvā laika aktivitāšu struktūrā

 

doc. B. Holma

 

 

Šermane

 

 

Diāna

 

 

Daiļliteratūras izdevumi krievu valodā Latvijā 20.gadsimta 90. gados

 

prof. V. Zanders

 

 

Taube

 

 

Santa

 

 

Vītolu dzimta un mājas mutvārdu vēstures liecībās un dokumentos

 

doc. D. Pakalna

 

 

Vanaga

 

 

Daina

 

 

Personīgo bibliotēku izveide un izmantošana

 

lekt. V. Gerkena

 

 

Vīlipa

 

 

Madara

 

 

Skolas vecuma bērnu interpretācija par ” Bērnu un jauniešu žūrijas” grāmatu kolekciju 9+ grupā

doc. D. Pakalna