Bibliotēku nedēļā svinam mūsu bibliotēku un bibliotekāru sasniegumus, veicinām
bibliotēku pakalpojumu atpazīstamību, lai palielinātu sabiedrības atbalstu ikvienai
— skolu, bērnu, publiskajai, akadēmiskajai un speciālajai — Latvijas bibliotēkai.
Latvijas Bibliotekāru biedrība aicina visas bibliotēkas laikā no 20. līdz 26.aprīlim
plašāk informēt sabiedrību par pārmaiņām savās bibliotēkās, aktualizēt
problēmas, lai rastu tām risinājumus, un organizēt aktivitātes, kas var nest
pārmaiņas tajās jomās, kas svarīgas gan mums pašiem – bibliotēku
darbiniekiem, gan mūsu bibliotēku lietotājiem.

Rekomendējam organizēt daudzveidīgus pasākumus, izstādes un citas
aktivitātes, lai pievērstu uzmanību iesīkstējušiem sabiedrības stereotipiem, ar
tiem saistītajiem izaicinājumiem un drosmīgiem risinājumiem, bibliotēku
jaunradītajām vērtībām. Aicinām lepoties ar bibliotēku arhitektoniskajām
pārvērtībām, bibliotēku pakalpojumu transformācijām.

Raiņa un Aspazijas simtpiecdesmitgadē aicinām izcelt viņu radošo mantojumu,
kas sevī integrē Eiropas literatūras un filozofiskās domas, garīgo strāvojumu
ietekmes, kā arī nacionālās kultūras savdabību un tādējādi ir neizsmeļams
Latvijas kultūras, tajā skaitā, bibliotēku, pārvērtību iedvesmas avots.

Bērnu auditorijai rekomendējam bibliotēkās eksponēt “Rainim un Aspazijai veltītā
Plašā apvāršņa konkursa jaunajiem lasītājiem” darbus. Animācijas filmas, kur
dzejoļi pārtapuši kustīgos vizuālos tēlos; bilžu grāmatas, pētījumus, domrakstus
un mūsu dižgariem veltītos karogus.

Bibliotēku nedēļas laikā – 23. aprīlī – atzīmējam arī Pasaules grāmatu un
autortiesību aizsardzības dienu. Šajā dienā visā pasaulē, arī Latvijā, nostiprinās
tradīcija, kad vīrieši dāvina sievietēm rozes, bet sievietes vīriešiem – grāmatas.
Pēc Latvijas Bibliotekāru biedrības ierosinājuma bibliotēku nedēļa Latvijā notiek
kopš 1997. gada.

Latvijas Bibliotekāru biedrības valde novēl pārvērtībām bagātu Bibliotēku nedēļu!