Nedēļas laikā bibliotēkā notika virkne aktivitāšu gan bērniem un pieaugušajiem, gan mūsu sadarbības partneriem.

Vidusskolēniem tika piedāvāts tematisks pasākums “Autortiesības”, kurā tika stāstīts gan par intelektuālo īpašumu, gan par pašu autortiesību būtību. Neizpalika arī saruna par e-grāmatām un to licenzēto pieejamību.

Sadarbība ir viens no svarīgākiem bibliotēkas darbības aspektiem, tādēļ mūsu sadarbības partneri – gan iestādes un organizācijas, gan lasošas ģimenes – tika īpaši sumināti bibliotekārajā stundā “Sadarbība” ar pateicības rakstiem un ziediem.

Visas nedēļas laikā bibliotēkas lietotāju uzmanībai tika piedāvātas 5 krāsainas literārās un tematiskās izstādes, kā arī fotoattēlu izstāde “Pārdaugavas bibliotēka toreiz un tagad”.