Bibliotēku manifests Eiropai ir bibliotēku interešu aizstāvības instruments bibliotēkām visā Eiropas Savienībā. Manifesta iniciatore ir Starptautiskā bibliotēku asociāciju un institūciju federācija (IFLA) sadarbībā ar citām Eiropas bibliotēkas pārstāvošajām organizācijām – Eiropas iniciatīvu „Publiskās bibliotēkas 2030” (Public Libraries 2030), Zinātnisko publikāciju un akadēmisko resursu koalīciju (SPARC), Eiropas zinātnisko bibliotēku asociāciju (LIBER), kā arī Eiropas Bibliotēku, informācijas un dokumentācijas biroju (EBLIDA).

Manifesta teksts angļu valodā un plašāka informācija: https://www.europe4libraries2019.eu

Manifesta teksts latviešu valodā: https://www.europe4libraries2019.eu/resources/