ANO organizētais Pasaules pilsētu forums notika 2020. gada 8.–13. februārī Abū Dabī, Apvienotajos Arābu Emirātos, un tajā piedalījās vairāk nekā 13 000 dalībnieku. Forums ir svarīgākais globālais pasākums, kurā tiek diskutēts par aktivitātēm, rīkiem un iespējām spēcīgāku un ilgtspējīgāku pilsētu un kopienu izveidē. Arī Starptautiskā bibliotēku asociāciju un institūciju federācija (The International Federation of Library Associations and Institutions, IFLA) aktīvi piedalījās pasākumā, uzstājoties četrās tā sesijās.

Šī gada foruma tēma bija “Iespēju pilsētas: kultūras un inovāciju sasaiste”, un viens no galvenajiem vadmotīviem, kas caurvija forumu, bija nepieciešamība noteikt darbības, kas paātrinātu virzību uz ANO ilgtspējīgas attīstības mērķu (IAM) sasniegšanu.

Kultūra un kultūras mantojums ir galvenās jomas, kas palīdz veidot sociālo kapitālu, veicina radošumu, palielina noturību pārmaiņu apstākļos un nodrošina pieredzes pārmantošanu un kompetences attīstību. Taču, lai ikviens varētu sniegt ieguldījumu un gūt labumu, kultūras pamatpakalpojumiem ir jābūt brīvi pieejamiem.

Foruma Deklarēto darbību dokumentā uzsvērts, ka bibliotēkas ir tieši šādi pakalpojumi, kas ļauj vietējām un reģionālajām pašvaldībām virzīties uz sociālo, ekonomisko, vides, politisko un kultūras progresu (dokumenta 5. punkts).

Bibliotēku lomas un pakalpojumu akcentēšana tik nozīmīga pasākuma dokumentā ir ļoti būtiska. Bibliotēkas un bibliotēku asociācijas to var izmantot savās interešu aizstāvības aktivitātēs, parādot, ka bibliotēkas ir vienas no galvenajām organizācijām gan pilsētu un kopienu attīstībā, gan kultūrpolitikā. Turklāt tas skaidri norāda, ka bibliotēkas var uzskatīt par daļu no “piedāvājuma”, kas nepieciešams, piemēram, IAM 1.4. – universāla piekļuve pamatpakalpojumiem – sasniegšanai.

IFLA iesaistīšanās Pasaules pilsētu forumā veicina IFLA stratēģijas 1. virziena īstenošanu – stiprināt bibliotēku globālo balsi. IFLA aicina bibliotēkas izmantot foruma Deklarēto darbību dokumentu sarunās ar pašvaldību, ministriju un citu pārvaldes institūciju pārstāvjiem.

Vairāk par IFLA dalību Pasaules pilsētu forumā: https://www.ifla.org/node/92893.

 

Pēc IFLA materiāliem sagatavoja:

Kristīne Deksne
Latvijas Nacionālā bibliotēka
Bibliotēku attīstības centrs
Tālr.: 67716043
E-pasts: kristine.deksne@lnb.lv