Daži precizējumi un ieteikumi konkursa dalībniekiem

Atgādinām, ka konkursa uzdevums ir izcelt bibliotekāro darbu un radoši parādīt dažādus bibliotekārā darba aspektus. Neatkarīgi no tā, kādu darba / profesijas aspektu vēlaties izcelt – krājums (tā vizuālais noformējums, publicitāte, inventarizācija, darbs ar elektroniskajiem resursiem, krājuma attīstība utt.), novadpētniecība, izglītojošā darbība, projektu darbs, lietotāju apkalpošana, darbošanās sociālajos medijos u.c. – pieejiet uzdevumam radoši. Ieteicams iesūtīt fotogrāfijas, kuras iepriekš nav bijušas publicētas un ir radītas tieši šim konkursam. Tāpat aicinām neiesniegt konkursam “standarta” bildes no notikušiem bibliotēkas pasākumiem. Ne vienmēr kāda procesa attēlošanai jāiemūžina pats process – drīkst izmantot dažādus palīglīdzekļus, piemēram, savus zīmējumus vai kolāžas, kas papildināti ar reāliem priekšmetiem vai sakombinēt kopā vairākas fotogrāfijas, parādot Jūsu unikālo skatījumu.

Kontroljautājumi, kuri palīdzēs nodrošināt fotogrāfiju labāku atbilstību konkursa mērķim:

  • Vai fotogrāfijā ir izcelts kāds no bibliotekārā darba virzieniem? (kāds?)
  • Ko tieši es ar šo fotogrāfiju gribu parādīt / parādu?
  • Kā vēl es varētu attēlot savu ideju?

Ieteicamie soļi: noformulējiet ideju, izdomājiet visforšāko veidu ieceres realizēšanai, nofotografējiet, nepieciešamības gadījumā droši izmantojiet dažādus fotogrāfiju apstrādes un uzlabošanas rīkus, kombinējot fotogrāfiju ar nepieciešamajiem dizaina elementiem, iesūtiet fotogrāfiju (portals@lnb.lv).

Piemēram:

 

Sakarā ar konkursa termiņa pagarinājumu un precizējumiem, jaunas fotogrāfijas var iesniegt arī dalībnieki, kuri līdz šim to jau ir izdarījuši.

Atgādinām, ka konkursa otrā posma uzvarētājam balvu ir sarūpējusi Latvijas Nacionālās bibliotēkas Atbalsta biedrības Draugu telpa.

Iesūtītās fotogrāfijas tiks izmantotas dažādos Bibliotēku portāla rakstos, atkarībā no rakstu un fotogrāfiju tematikas.

Esiet radoši un nebaidieties eksperimentēt!