2012. gadā ir ticis veikts nopietns darbs sabiedrības integrācijas jomā, it sevišķi darbā ar sociālā riska grupām. Ingūnas veikums ir nozīmīgs projekta “Rīgas Centrālās bibliotēkas ārējā apkalpošanas punkta izveide Brasas cietumā” (2011. – 2012) realizācijā – gan izvēloties mūsdienīgus un vērtīgus izdevumus cietuma bibliotēkai, gan lasot lekcijas un sniedzot konsultācijas ieslodzītajiem bibliotekāru kvalifikācijas programmā. Daudz enerģijas ieguldīts arī citu RCB ārējo apkalpošanas punktu – Bērnu klīniskajā universitātes slimnīcā un Dienas centrā bezpajumtniekiem un maznodrošinātajiem Rīgas iedzīvotājiem – darbībā. 

Šobrīd strauji mainās publiskās bibliotēkas loma sabiedrībā, tai aizvien vairāk kļūstot par ģimenes bibliotēku. Šajā procesā labs ieguldījums ir Ingūnas izstrādātie metodiskie ieteikumi.

Nozīmīgs devums bibliotēkas saskarsmē ar lasītājiem ir Ingūnas izveidotais un administrētais interaktīvais blogs bērniem, kas paver mūsdienīgas iespējas informācijas apmaiņā un komunikācijā. 

Ingūnas Strangas optimisms, pozitīvā attieksme pret visu jauno, entuziasms un prasme integrēt savas radošās idejas palīdz radīt to pievienoto vērtību, kas ilgtermiņā pārtop visiem noderīgā rezultātā.