Līga Bergmane vada RCB Pļavnieku filiālbibliotēku kopš 2012. gada, bet RCB bibliotēku tīklā dažādos amatos strādā kopš 1977. gada.

 

RCB Pļavnieku filiālbibliotēka atrodas attālā Pļavnieku apkaimes dzīvojamā masīvā. Bibliotēkas ēka ir celta 1988. gadā, un kopš tā laika nav veikti rekonstrukcijas darbi, līdz ar to bibliotēka nevar lepoties ar apmeklētājiem vizuāli pievilcīgām un funkcionālām telpām. Tomēr Līgas Bergmanes vadībā bibliotēkas kolektīvs ir mācējis nodrošināt pakalpojumu kvalitāti un motivēt apkārtnes iedzīvotājus nākt uz bibliotēku.

 

Aizvadītajā gadā veikts Bērnu literatūras nodaļas telpu kosmētiskais remonts. Ir ticis paplašināts sadarbības tīkls ar apkaimes izglītības iestādēm, ar sociālajām iestādēm un novadniekiem. Dažāda vecuma bērniem, tai skaitā bērniem ar īpašām vajadzībām, tiek rīkotas ekskursijas uz bibliotēku, radošās darbnīcas un pasākumi lasīšanas veicināšanai.

 

2015. gadā bibliotēka piedalījās RCB projekta „Dialogs. Biligvāls” realizācijā. Projekta mērķis bija iedrošināt tos pirmsskolas vecuma bērnus, kuru dzimtā valoda nav latviešu valoda, nekautrēties sākt runāt latviski. Bilingvālo nodarbību prakse dalībnieku vidū tika novērtēta ļoti augstu un, tā kā latviešu valodas apguve apkaimes iedzīvotājiem ir nozīmīga, bilingvālās nodarbības filiālbibliotēkā tika piedāvātas arī pēc tam, kad projekts bija beidzies.

 

Pieaugušajiem lasītājiem līdztekus citiem pakalpojumiem tiek piedāvātas datorapmācības un fotogrāfiju, kā arī radošo darbu izstādes.  

 

Līgas Bergmanes vadītā bibliotēka var lepoties ar labi organizētu un daudzveidīgu novadpētniecības darbu, jo Līga ir pieredzes bagāta un izcila šī darba speciāliste un entuziaste. Bibliotēkas novadpētniecības darbs veicinājis atsevišķu sabiedrības grupu integrāciju sabiedrībā un patriotisma un piederības izjūtu savam novadam.

 

Bibliotēka turpina sadarbību ar senioru klubu „Sarma”, ne tikai piedāvājot bibliotēkas telpas kluba dalībnieku pulcēšanās reizēm un radošo darbu izstādēm, bet rīkojot arī jaunieguvumu apskatus. Kluba „Sarma” dalībnieki ir aktīvi bibliotēkas pasākumu apmeklētāji.

 

Pozitīvās pārmaiņas bibliotēkas vidē, pakalpojumu klāsta paplašinājums un uzlabojums apliecina Līgas Bergmanes spējas sekmīgi darboties bibliotēkas vadītājas amatā. Līga ir ne vien pratusi apvienot kolektīvu, bet arī spēj to rosināt jaunām idejām, pārliecināt par iecerētā izdošanos un nebaidīties no pārmaiņām.