RunA (https://runa.lnb.lv/) kolekcijas sākotne ir pilotprojekts, kurš noslēdzās 2016. gada jūnijā un kurā tikai daļēji tika realizētas ieceres par dažādās institūcijās izkliedētu kultūras mantojuma objektu saistīšanu digitālā vidē. Pēc tam vairāk kā divu gadu garumā notika kolekcijas saturiskā un ar ERAF atbalstu arī kolekcijas tehnoloģiskā pilnveide. Tika uzlabots RunA dizains, funkcionalitāte un izstrādāts speciāls teksta dokumentu anotēšanas rīks (vēstuļu u.tml. dokumentu apstrādei pirms publicēšanas kolekcijā).

Ir radīta vide, kas saista dzejnieku mantojumu ar pētnieku darba rezultātiem, t.i., zinātniskajiem komentāriem, kas sniedz papildu kontekstu par dokumentos minētām personām, notikumiem, vietām u.c. Izmantojot anotēšanas rīku, pētniecības procesā ir iespēja iesaistīties jauniem pētniekiem.

Kolekcija kopumā radīta ar mērķi attīstīt to kā atvērtu resursu humanitāro zinātņu pētniekiem un studentiem, kā arī visiem Raiņa un Aspazijas interesentiem Latvijā un ārpus tās.

RunA tapusi sadarbībā ar Latvijas Nacionālo arhīvu, Memoriālo muzeju apvienību, Rakstniecības un mūzikas muzeju un Latvijas Universitātes Literatūras, folkloras un mākslas institūtu; tehnoloģisko pilnveidi un dizainu nodrošināja SIA “ABC Software”.

2019. gada nogalē RunA kolekcija tika atklāta jaunā veidolā, un atklāšanas video, video par kolekcijas saturu un video par RunA funkcionalitāti tagad iekļauti kolekcijā.

RunA ietver visu Raiņa un Aspazijas darbu pirmizdevumus ar mūsdienīgām anotācijām, kā arī citus teksta materiālus – nelielu sarakstes daļu ar zinātniskajiem komentāriem un arhīva dokumentus. Tāpat kolekcijā pieejamas fotogrāfijas, plakāti, runas, karikatūras, kinohroniku fragmenti u.c. materiāli, parādot gan šo mantojuma objektu savstarpējo saistību, gan vēsturisko fonu (izvēlne “Darbi un notikumi”) un saistību ar ārējiem objektiem – personām, institūcijām, vietām, notikumiem (“Laika joslas rīks”, interaktīva dzejnieku dzīves un uzturēšanās vietu karte).

Kolekcijā ievietotas arī anotētas Raiņa (autore LFMI pētniece Dr. philol. Gundega Grīnuma) un Aspazijas (autore LU Humanitāro zinātņu fakultātes prof. Dr. philol. Ausma Cimdiņa) biogrāfijas latviešu un angļu valodā.
Stāstot par RunA, jāiepazīstina ar jauniem terminiem, kas nepieciešami, lai runātu par bibliotēku atvērtajiem saistītajiem datiem. Saistītie dati (linked data) ir veids, kā tīmeklī publicēt strukturētu, datoram saprotamu informāciju par lietām, to īpašībām un savstarpējām saitēm. Atvērtie dati ir brīvi pieejama bezmaksas informācija bez atkalizmantošanas ierobežojumiem, kuru var rediģēt un automatizēti apstrādāt ar brīvi pieejamām lietojumprogrammām.

RunA kolekcijas kontekstā svarīga informācijas vienība ir entīte. Entīte var būt jebkas (lieta, būtne, parādība vai koncepts), ko var atsevišķi nosaukt un identificēt. Entītes var būt konkrētas vai abstraktas, reālas vai iedomātas.
Visi kolekcijā iekļautie teksti (Raiņa un Aspazijas biogrāfijas, abu dzejnieku darbu apraksti, publicētās vēstules) ir anotēti, tajos atzīmējot entītes, tās identificējot un klasificējot. Anotācijas veido datu kopu, kas ļauj jēgpilni saistīt gan RunA kolekcijas objektus, gan entītes, kā arī tekstā minētas entītes ar ārējos tīmekļa informācijas avotos atrodamiem datiem.

Par katru entīti tiek veidota īpaša lapa, kurā strukturētā veidā tiek saglabātas entītes dažādo nosaukumu formas, t.sk. nosaukumi dažādās valodās, kā arī saites ar ārējiem informācijas avotiem, piemēram, Latvijas Nacionālo enciklopēdiju, Wikidata, Wikipēdija, Nekropole (TIME&NOTE), literatura.lv, periodika.lv. u.c.; vietas entītēm norādītas arī ģeogrāfiskās koordinātas, saites uz Google Maps, LĢIA vietvārdu datubāzi u.c.

Entītēm piemīt īpašības (atribūti), kas ļauj entītes iedalīt klasēs. RunA kolekcija izmanto entīšu klases Persona, Institūcija, Vieta, Laiks, Jēdziens, Darbs, Notikums, Ēkas un Celtnes.

RunA objektu saturs (izņemot dažus ar autortiesībām aizsargātus objektus) un metadati par tās objektiem un entītēm ir brīvi izmantojami. Kolekcijā ar saistīto datu palīdzību tiek publicēti atvērti, strukturēti dati par kolekcijas objektiem, entītēm un saitēm to starpā (piemēram, saite no vēstules anotācijas uz vēstulē pieminētu entīti).

Datu tīklojums vizuāli attēlo kolekcijas objektu un entīšu savstarpējo saistību. Kolekcijā ir divu veidu tīklojumi:

  • Objektu tīklojums ir grafs, kurā divas virsotnes (kolekcijas objekti) ir savstarpēji saistītas, ja abos dokumentos ir pieminēta viena un tā pati entīte;
  • Entīšu tīklojums ir grafs, kurā divas virsotnes (entītes) ir savstarpēji saistītas, ja abas entītes ir pieminētas vienā un tajā pašā anotētajā dokumentā.

 

Laika joslas rīks ļauj apskatīt informāciju par teksta dokumentos visbiežāk pieminētajām entītēm lietotāja izvēlētā laika periodā.

Kolekcijas saskarne pieejama gan latviešu, gan angļu valodā; papildus izstrādāta mobilā versija.

Nelielu daļu kolekcijas objektu aizsargā autortiesības (piemēram, dažus plakātus, fotogrāfijas). Šos objektus var skatīt tikai institūcijās (piemēram, LNA, LNB), kuras šos objektus glabā.

RunA turpmāk tiks izmantota Latvijas Universitātes Humanitāro zinātņu fakultātes studiju satura pilnveidē. Tās attīstībā turpmāk tiks iesaistīti arī studenti.

Kolekciju jau izmanto arhīvos, bibliotēkās, muzejos, skolās u.c. Latvijā un ārpus tās, mēnesī sasniedzot 6000-8000 unikālo apmeklētāju.

Par klasisko vērtību izteikšanu mūsdienīgu tehnoloģiju valodā, popularizējot atvērto un saistīto datu principus – par atvērto saistīto datu risinājumu izmantošanu kolekcijā “Rainis un Aspazija” (RunA) LNB tika nominēta gada balvai 2019 un saņēma atzinību no Latvijas atvērto tehnoloģiju asociācijas (LATA).

 

Anita Goldberga
Latvijas Nacionālās bibliotēkas
Bibliogrāfijas institūta direktore