Vecākā bibliotēkas krājumā esošā grāmata izdota 1724.gadā, bet patlaban lasītājiem skatāmajā ekspozīcijā var iepazīties ar grāmatām, kas izdotas no 19.gadsimta sākuma līdz 20.gadsimta 30.gadiem.

 

Ekspozīcijā ir trīs lielas iespieddarbu grupas – viena stāsta par Rīgas pilsētas, Rīgas Politehnikuma un Livonijas vēsturi. Te ir izdevumi par pirmās Latvijas brīvvalsts laiku, zinātniski raksti un arī tā laika būvnormatīvi. Tāpat izstādē var iepazīt dažādus interesantus būvniecības projektus, piemēram, izstādīti vairāki tiltu pār Daugavu projekti. Interesants ekspozīcijā ir kāda studenta prakses materiāls, kur 1937. gadā uzņemtajās fotogrāfijās dokumentēts vecais Daugavas dzelzs tilts, kas atradās līdzās tagadējam dzelzceļa tiltam Rīgā. Unikāls materiāls ir Doles spēkstacijas projekts, kas tomēr netika īstenots.

 

Otra lasītavas ekspozīcijas daļa veltīta miniatūrajiem retajiem grāmatu izdevumiem, savukārt trešā daļa vēsta par mūsdienu iespieddarbiem ar retumu pazīmēm. Pie tādiem minami RTU mācībspēku grāmatu dāvinājumi universitātei ar ierakstītiem veltījumiem, kā arī bijušā Ministru prezidenta Andra Bērziņa dāvinājums RTU Zinātniskajai bibliotēkai. Ekspozīciju papildina dažādi vēsturiski priekšmeti, piemēram, sena tintnīca, dzēšamlapu turētājs, rakstāmmašīna.

 

RTU Zinātniskās bibliotēkas krājumā vecākā grāmata ir 1724.gadā izdotās vācu zinātnieka Jakoba Leupolda Tehniskās enciklopēdijas «Theatrum Machinarum» viens no sējumiem. Vēl viens sens iespieddarbs ir 1802.gadā izdotā Botānikas rokasgrāmata.

Retumu lasītava apmeklētājiem atvērta pirmdienās un trešdienās plkst.12-16 un otrdienās, ceturtdienās un piektdienās plkst.10-14.

 

RTU Zinātniskā bibliotēka dibināta 1862.gadā vienlaikus ar pirmo augstskolu tā laika Latvijas teritorijā  Rīgas Politehnisko augstskolu, vēlāk – Rīgas Politehnisko institūtu, un tā ir vecākā augstskolu bibliotēka Latvijā. 1990.gadā Rīgas Politehnisko institūtu pārdēvēja par RTU, bet bibliotēku  par RTU Zinātnisko bibliotēku.