Ludzas pilsētas galvenā bibliotēka sadarbībā ar  J.Soikana Ludzas mākslas skolu organizēja darbnīcu ar nosaukumu “Apaļais stūris ir maģisks”, kuras rēzultātā bibliotēkas Bērnu apkalpošanas nodaļā tika apgleznota gaiteņa siena.

Projekta “Apaļais stūris ir maģisks” īstenošanas mērķis bija veicinātu bērnos estētisku gaumi un saudzīgu attieksmi pret rekonstruētām Bērnu apkalpošanas nodaļas telpām.

Projekta realizācijas gaitā tika  izveidots interaktīvs, daudzfunkcionāls sienas gleznojums, kas apvienotja sevī estētisko, interaktīvo un kreatīvo funkciju. Idejas autori ir mākslas skolas absolventi. Sienas gleznojuma informatīvajā daļā Bērnu apkalpošanas nodaļas darbinieki varēs izvietot dažāda veida ziņojumus bērniem (līdz šim informācijas dēļa Bērnu apkalpošanas nodaļā nebija). 

Radošās darbnīcas gaitā bērniem, kuri tajā darbojās un viņu draugiem tika sarīkoti divi lasīšanas veicināšanas pasākumi un deviņas praktiskās nodarbības, kurās bērni izstrādāja skices sienas gleznojumam kā arī apgleznoja sienu. Projekta realizācijā piedalīsies 15 bērni, J.Soikana Ludzas mākslas skolas audzēkņi.