Bibliotēku un arhīvu materiālu saglabāšanas jautājumi ir aktuāla tēma. Šajā sarunā Attēlu noturības institūta speciālists Als Kārvers-Kubiks dalās ar pētījumu rezultātiem par relatīvā gaisa mitruma ietekmi uz bibliotēku un arhīvu materiāliem ilgstošā laika posmā. Institūts izmanto fotogrammetrijas tehniku ar nosaukumu Digital Image Correlation (DIC). Darba gaitā tiek pārbaudīti atsevišķi materiāli, piemēram, papīrs, grāmatu audums, āda un pergaments, kā arī iesietie sējumi, kuru izgatavošanas laiks svārstās no astoņpadsmitā gadsimta sākuma līdz divdesmitā gadsimta beigām. Iegūtie dati var palīdzēt noteikt relatīvā mitruma augšējo un apakšējo robežu, kas nepieciešami, lai izvairītos no paliekošas deformācijas un palīdzētu labāk izprast apkārtējās vides faktoru ietekmi.