Vienu reizi nedēļā, otrdienā no plkst. 10.30 – 11.30 tiks prezentēta kāda no sadarbības partneru datubāzēm – Letonika, Leta, Lursoft Laikrakstu bibliotēka, NAIS.

Informāciju par Latvijas nacionālo datubāzu resursiem un aktualitātēm šādā formātā – kā apmācību seminārus tiešsaistē jeb vebinārus – KISC bibliotēku pārstāvjiem un lietotājiem piedāvā pirmo reizi. Iespēja mācīties attālināti ir mūsdienu apmācību metode, kas guvusi plašu popularitāti un ko par efektīvu atzinuši kā pakalpojumu sniedzēji, tā arī lietotāji.

KISC un tā sadarbības partneri – nacionālo autorizēto datu bāzu  izstrādātāji cer, ka šādā veidā informāciju par bibliotēkās pieejamajiem elektroniskajiem resursiem varēs gūt pēc iespējas plašāks interesentu loks un šādā formātā apmācības varēs apmeklēt arī daudzi nelielo pagastu bibliotekāri, kuri ir vienīgie darbinieki savā bibliotēkā.

Lai veicinātu dalībnieku aktivitāti izmantot šo īpašo iespēju, datubāzu izstrādātāji ir sarūpējuši balvu fondu aktīvākajiem vebināru apmeklētājiem. Katra vebināra noslēgumā tā  dalībniekiem tiks uzdoti vairāki jautājumi par vebinārā apskatītajām tēmām. Pareizo atbilžu autori izlozes kārtībā saņems balvas no atbilstošās datubāzes izstrādātāja.

Vebināri tiek rīkoti KISC īstenotā projekta “Elektroniskās publikācijas Latvijas bibliotēkām” ietvaros. Vebinārus tehniski nodrošina “Microsoft Latvia”.

Sekos informācija ar precizētu vebināru grafiku un norādēm par reģistrāciju.