“Pieaugot sabiedrības digitalizācijai, ar katru gadu pieaug nozīme bērnu un jauniešu zināšanām par drošību internetā un viņu digitālajai pratībai. Tāpēc ir būtisks sistemātisks darbs, lai apgūtu un papildinātu zināšanas. Drošāka interneta diena tiek organizēta, lai atgādinātu skolotājiem, vecākiem un plašākai sabiedrībai par nepieciešamību rūpēties par bērnu un jauniešu drošību internetā. Tāpēc aicinām ikvienu iesaistīties Drošāka interneta dienas aktivitātēs, izmantot mūsu sagatavotos materiālus un domāt par drošību globālajā tīmeklī ne tikai šajā dienā, bet katru dienu,” uzsver Drossinternets.lv vadītāja Maija Katkovska.

Rosinot skolas, bērnudārzus, bibliotēkas, bērnu un jauniešu centrus visā Latvijā atzīmēt Drošāka interneta dienu, Drossinternes.lv aicina gan 8. februārī, gan visu februāra mēnesi organizēt izglītojošus pasākumus un aktivitātes par to, kā bērniem un jauniešiem sevi pasargāt internetā, vienlaikus veicinot cieņpilnu izturēšanos citam pret citu virtuālajā vidē. Pasākumu organizatori aicināti informēt Drošāka interneta centru par plānotajiem pasākumiem, aizpildot pasākuma reģistrācijas formu. Visi reģistrētie pasākumi tiks iekļauti Drošāka interneta dienas-2022 pasākumu kartē.

Aicinot skolotājus mācību stundās runāt par drošību internetā, Drossinternets.lv speciālisti ir izstrādājuši trīs prezentācijas, kas paredzētas pamatskolas vecuma skolēniem. Tajās ietverta gan izziņas informācija, gan praktiski uzdevumi darbam klasē, kā arī tests zināšanu un izpratnes pārbaudei. Nodarbība “Kāpēc Tu ar mani runā?” ir vērsta uz tiešsaistes saziņas nolūku atpazīšanu, vienlaikus sekmējot izpratni par drošu rīcību konkrētās saziņas situācijās. Nodarbība “Šī nodarbība izraisīs SENSĀCIJU!” ir veltīta klikšķu virsrakstu iepazīšanai, mācot izprast to veidošanas mērķi, biežāk izmantotos paņēmienus. Nodarbība “Domā, pirms notici!” ir vērsta uz kritiskās domāšanas pilnveidi, faktu un viedokļu atpazīšanu, informācijas izvērtēšanu tiešsaistē. Katru prezentāciju papildina ieteikumi pedagogam, sniedzot gan metodiskas ierosmes, gan idejas tēmas paplašināšanai, gan saites uz noderīgiem papildmateriāliem. Prezentācijas ir pieejamas šeit.

Atzīmējot Drošāka interneta dienu, Drossinternets.lv tīmekļvietnē ir apkopoti un ikvienam interesentam pieejami aktuālākie izglītojošie materiāli, kas sadalīti pa vecuma grupām. Tie būs noderīgi gan skolu pedagogiem, gan vecākiem.

 

Papildu informācija:

Kaspars Līcītis
Tālr.: 29660003
E-pasts: kaspars@drossinternets.lv