Šī uzaicinājuma mērķis ir atbalstīt projektus, kurus veicina starptautiskas partnerības un tīklojumi, kas tieši iesaista iedzīvotājus. Šie projekti pulcēs dažādus cilvēkus no dažādām jomām pasākumos, kas ir tieši saistīti ar ES politiku, dodot viņiem iespēju aktīvi piedalīties ES politikas veidošanas procesā.