Projekta iesniedzējs: pilsoniskās sabiedrības organizācija

Partneri: pilsoniskās sabiedrības organizācijas, pašvaldības un pašvaldību padotības iestādes

Partnerība: Vismaz 3 organizāciju partnerība. Projektā jāiesaista vismaz 3 attiecināmās dalībvalstis, no kurām vismaz 3 ir ES dalībvalstis.

Norises vieta: projekta aktivitātēm jānotiek jebkurā no CERV programmas atbilstošajām valstīm

Projekta ilgums: no 12 līdz 24 mēnešiem

Finansējums tiek piešķirts pēc vienotās likmes aprēķina (Lump-sums)

Maksimālais finansējums: nav limitēts

Priekšfinansējums: 60% apmērā no kopējā piešķiramā finansējuma

Uzsaukuma informācija, darba programma un sadarbības partneru piedāvājumi ŠEIT

Projektu iesniegšanas termiņš 2022.gada 10.februāris 17:00 pēc Briseles laika

Šobrīd arī citi atvērtie projektu pieteikumi CERV programmā ŠEIT

 

Informāciju sagatavoja:
Andrejs Lukins
ES fondu departaments
ES kultūras kontaktpunkta nodaļa
Nodaļas vadītājs
E-pasts: Andrejs.Lukins@km.gov.lv
Tālr. (+371) 67330289, 20246894