Turklāt īpaši nozīmīgs ir apstāklis, ka tieši “Rīgas Laiks”, atšķirībā no daudziem citiem īslaicīga nozīmīguma preses izdevumiem, gadiem ritot, atstāj paliekošu ieguldījumu mūsu valsts kultūrvēstures procesu izpratnē. Ņemot vērā iepriekš minēto, ir pašsaprotami, ka tieši žurnālam “Rīgas Laiks” būtu jātiecas kļūt pieejamam arī tiem lasītājiem, kuriem līdz šim šādas iespējas nebija, un ekonomiskajiem ierobežojumiem nevajadzētu būt tam par šķērsli. Tādēļ žurnāla “Rīgas Laiks” izdevēji pēc savas iniciatīvas šajā gadā nolēmuši ik mēnesi ziedot Latvijas bibliotēkām 1300 žurnāla eksemplārus, cerot, ka šis solis ļaus Latvijas bibliotēku lasītājiem piekļūt netradicionālai, interesantai un saistošai lasāmvielai, līdz ar to uzkrājot vērtīgu, ne ar ko neaizvietojamu intelektuālu pieredzi.

“Rīgas Laika” izdevēji šajā gadā katra nākamā mēneša 20. datumā piegādās Latvijas Nacionālās bibliotēkas Bibliotēku Attīstības institūta Bibliotēku konsultatīvam centram 1300 žurnāla eksemplārus tālākai sadalei Latvijas pašvaldību publiskajām bibliotēkām. Pašlaik saņemts žurnāla 2. numurs un jau notiek tā sadale bibliotēkām.