“Jelgava izsenis bijis ievērojams izdevējdarbības centrs, un varam lepoties, ka tieši pie mums izdota pirmā avīze latviešu valodā. Gadu gaitā pilsētā iznācis ievērojams skaits laikrakstu un vairāki žurnāli. Zinātniskajā bibliotēkā Jelgavas izdevumi tiek rūpīgi krāti un glabāti. Lai lasītājam sniegtu pārskatu par šo bagātīgo krājumu, mēs piedāvājam iespēju apmeklēt izstādi un paviesoties Jelgavas laikrakstu pasaulē,” aicina JZB Informācijas nodaļas vadītāja Dagnija Avota.

 

Bibliotēkas krājumā visvecākais ir žurnāls “AUSTRUMS – zinības un rakstniecības mēnešraksts”, kas sāka iznākt 1885. gadā Maskavā, bet no 1887. līdz 1895. gadam tā izdošanas vieta bija Jelgava. Zinātniskajā bibliotēkā pagaidām ir tikai divi gadagājumi, kuri tika saņemti dāvinājumā. Pavisam bibliotēkā glabājas 24 nosaukumu tipogrāfiski iespiesti Jelgavas izdevumi.

 

Avīžu papīrs gadu gaitā kļūst trausls un sairst, tāpēc tiek veikta laikrakstu digitalizācija, tā nodrošinot tiešsaistes piekļuvi kultūras vērtībām un padarot tās pieejamas visplašākajam interesentu lokam visā pasaulē.

 

Latvijas Nacionālajā digitālajā bibliotēkas kolekcijā Periodika.lv elektroniskā formā pieejami ap 3000 izdevumu, tai skaitā vairāki Jelgavas laikraksti. Digitalizēts arī lielākais pirmskara Jelgavas laikraksts Zemgales Balss (1924 – 1940), tajā atrodamas unikālas ziņas par Jelgavas iestāžu, uzņēmumu un organizāciju pirmsākumiem, ēku celtniecību, cilvēkiem un notikumiem.

 

Savukārt mūsdienu laikrakstus jau kopš to iznākšanas brīža visās pašvaldību bibliotēkās bez maksas iespējams lasīt Lursoft Laikrakstu bibliotēkā news.lv. Tas ir apjomīgākais Latvijas laikrakstu publikāciju krājums internetā, kurš ietver vairāk nekā 70 izdevumus un to arhīvus, tai skaitā Zemgales Ziņas no 1997. gada, Ozolnieku Avīzi no 2013., bet Новая газета no 2003. gada.

 

Izstāde “Jelgavas avīzes gadsimtu gaitā” Zinātniskās bibliotēkas lasītavā būs skatāma līdz 30. maijam, un katrs apmeklētājs varēs iepazīties arī ar tāda paša nosaukuma bukletu.

 

Papildu informācija:
Dagnija Avota
Jelgavas Zinātniskās bibliotēkas
Informācijas nodaļas vadītāja
Tālr.: 63007747