Žaneta Jaunzeme-Grende 27. oktobrī ieradās Parīzē, lai tiktos ar UNESCO ģenerāldirektores vietnieku komunikācijas un informācijas jautājumos Jāni Kārkliņu. Rītdien, 28. oktobrī jautājumus par UNESCO nacionālo komisiju lomu un darbību ministre pārrunās ar UNESCO ģenerāldirektores vietnieku ārējo attiecību jautājumos Eriku Faltu, kā arī tiksies ar UNESCO ģenerāldirektores vietnieku kultūras jautājumos Frančesko Bandarīnu, lai runātu par Latvijai interesējošiem kultūras jautājumiem UNESCO darbā. Nozīmīgākais Žaneta Jaunzeme-Grende uzdevums Ģenerālās konferences 36. sesijas laikā būs piedalīties vispārējās politiskajās debatēs, kur UNESCO Latvijas Nacionālās komisijas prezidente ar uzrunu uzstāsies 28. oktobra pēcpusdienā. Savā runā viņa plāno uzsvērt Latvijas dalības UNESCO divdesmit gados paveikto un gūto pieredzi, Latvijas devumu UNESCO ideju attīstībā, kā arī Latvijas prioritātes UNESCO darbā, īpaši izceļot nacionālo komisiju lomu.

 

“UNESCO būtība ir veicināt pasaulē mieru un savstarpēju sapratni. Kā UNESCO konstitūcijā minēts – kopš cilvēku prātos ir radusies doma par karu, mums ir nepieciešams veicināt idejas par mieru. Latvijai ir svarīga UNESCO, jo caur aktīvu dalību tajā mēs iegūstam gan pieredzi, gan atzinību, gan iespēju izcelt sevi ne tikai starptautiski, bet – kas īpaši svarīgi – paši sevi savās un savas vietējās sabiedrības acīs. Īpaši būtiska un arvien pieaugoša nozīme Latvijas dalībai UNESCO ir mūsu kultūras un izglītības jomām, jo caur UNESCO un Latvijas Nacionālo komisiju mēs saņemam idejas dažādām vērtīgām programmām, pamatu un argumentāciju nozīmīgiem, iekļaujošiem un uz attīstību vērstiem projektiem. Svarīga UNESCO un Latvijas Nacionālās komisijas loma ir nozaru politikas analīzē, sniedzot rekomendācijas un piedaloties darba grupās,” uzsver UNESCO LNK prezidente, LR kultūras ministre Žaneta Jaunzeme-Grende. Ministre norāda, ka Latvija ir nepieciešama arī UNESCO: “20 gados kopš esam UNESCO dalībvalsts Latvijas Nacionālā komisija ir iematojusi respektu un atzinību šajā starptautiskajā sabiedrībā ar saviem priekšlikumiem, stingro nostāju Latvijai svarīgos jautājumos un neatlaidību dažādu iniciatīvu ieviešanā, lai UNESCO kopējo devumu padarītu pēc iespējas lietderīgāku tieši mūsu specifiskajām vajadzībām”.

 

Svarīgākās diskusijas un debates, kurās Latvijas delegācijas pārstāvji plāno aktīvi iesaistīties šīs UNESCO Ģenerālās konferences sesijas ietvaros, saistītas ar UNESCO darbības programmas pieņemšanu 2012. – 2013. gadam, dokumentārā  mantojuma un mākslu izglītības jomu, jaunas rekomendācijas pieņemšanu par vēsturisko pilsētainavu saglabāšanu, atmiņu institūciju – bibliotēku jomu, arhīvu un muzeju attīstību, programmas “Cilvēks un biosfēra” attīstību, dažādiem ētikas jautājumiem, t. sk.  klimata pārmaiņu ētiku, informācijas sabiedrības ētiku, kā arī UNESCO reformas un repozicionēšanās procesu, kas ietver arī arvien pieaugošu nacionālo komisiju lomu organizācijas ideju izplatīšanā un programmu īstenošanā visā pasaulē.

 

Latviju oficiālās delegācijas sastāvā pārstāv arī UNESCO Latvijas Nacionālās komisijas (LNK) ģenerālsekretāre Dagnija Baltiņa. Tāpat delegācijā darbojas arī LR vēstniece Francijā LR Pastāvīgās pārstāvniecības vadītāja UNESCO Sanita Pavļuta-Deslandes, LR Pastāvīgās pārstāvniecības vadītāja UNESCO LR Izglītības un zinātnes ministrijas valsts sekretāra vietniece Lauma Sīka un UNESCO LNK loceklis, LNB direktors Andris Vilks. Sesijas darbam konkrētās jomās līdzi sekos arī vairāki Latvijas eksperti un padomnieki – Latvijas Pastāvīgās pārstāvniecības UNESCO padomniece Aina Nagobads – Ābola, LR Izglītības un zinātnes ministrijas Politikas koordinācijas departamenta Politikas plānošanas nodaļas vadītāja Elīna Petrovska un Latvijas pārstāvis UNESCO programmas „Informācija visiem” starpvaldību padomē, UNESCO LNK Komunikācijas un informāciju programmu padomes loceklis Andrejs Vasiļjevs.

 

Sesija noslēgsies 10. novembrī.