Aspazijas darbi tiešsaistē ir brīvi pieejami ikvienam interneta lietotājam Latvijas Nacionālajā digitālajā bibliotēkā. Lai lasītājam būtu vieglāk atrast ar mūsu novadu saistītos fragmentus šajā apjomīgajā krājumā, Jelgavas Zinātniskajā bibliotēkā ir sagatavots virtuāls ieskats Aspazijas darbu lappusēs, kā arī materiālos par izcilo dzejnieci – ar saitēm uz tekstiem tiešsaistē. Tie ir gadu veca „maza cilvēka gabaliņa” atmiņu uzplaiksnījumi no bērnības paradīzes, skolas gaitas Zaļeniekos un Jelgavā, „ceļā uz jaunu pasauli”, mājskolotājas darbs Jaunsvirlaukā un Limbažu apkārtnē, kā arī tālākais dzīves gājums.

Varam iepazīt daudzu populāru Aspazijas darbu, dzejoļu, lugu rašanās priekšvēsturi – apstākļus, vietu, iedvesmas cēloņus.

Parādīti arī literatūras saraksti – Aspazijas darbi Jelgavas bibliotēkās, grāmatas un raksti par Aspaziju.

Ieskats noslēdzas ar kādas vidusskolnieces atmiņām par atvadīšanos no iemīļotās dzejnieces un vēlējumu nākošajām paaudzēm: ..”uguns sēklu esi savas tautas dvēselē sējusi, ak, kaut tā degtu!”

1990.gadā tika nodibināta Aspazijas prēmija, un ziņas par to nebija apkopotas. Tagad atsevišķā sadaļā piejama informācija par Aspazijas prēmiju un tās laureātēm –  Saulcerīti Viesi, Māru Zālīti, Gundegu Repši, Māru Misiņu, Annu Rancāni, Andu Līci, Lilianu Štaueri – īsa biogrāfija, literatūras saraksti: prēmijas laureātu darbi Jelgavas bibliotēkās, raksti un recenzijas Latvijas periodiskajos izdevumos.

Materiāli pieejami www.jzb.lv sadaļā Piedāvājam, teksti lasāmi, atverot tiešās saites uz ieskenētajiem darbiem vai saiti ANOTĀCIJA Jelgavas novadpētniecības datu bāzē.