Izstāžu ciklu un literatūras apskatu Ventspils bibliotēkas Eiropas Savienības informācijas punkts (ESIP) veido sadarbībā ar LR Valsts kancelejas Komunikācijas departamentu. Izstāžu cikla mērķis ir iepazīstināt rajona iedzīvotājus ar jaunāko Latvijā izdoto Eiropas Savienības valstu literatūru.
Izstādes apskatā bibliotekāri tiks iepazīstināti ar latviešu valodā pēdējos gados izdotajiem darbiem, kas atklāj vistālāk Rietumos atrodošos Eiropas Savienības valstu – Anglijas, Īrijas un Īslandes kultūru, vēsturi, politiku, cilvēku raksturus un emocionālo pasauli.
 
Ik mēnesi rotācijas kārtībā šī izstāde pabūs katrā no 13 pagastu bibliotēkām. Atlase veikta, vadoties pēc grāmatām, kuras nav vai ir tikai dažās pagastu bibliotēkās, tā dodot iespēju bibliotēku lasītājiem iepazīties ar jo plašāku jaunākās literatūras klāstu. 2008. un 2009. gada jaunākās grāmatas iegādātas par Valsts kancelejas Komunikācijas departamenta līdzekļiem.
Izstādes "Eiropas literārā mozaīka" grafiks:
 • 30.04.-31.05.2009. Zlēku pagasta bibliotēka
 • 1.06.-30.06. Piltenes pilsētas bibliotēka
 • 1.07.-31.07. Tārgales pagasta bibliotēka
 • 1.08.-31.08. Ziru pagasta bibliotēka
 • 1.09.-30.09. Užavas pagasta bibliotēka
 • 1.10.-31.10. Jūrkalnes pagasta bibliotēka
 • 1.11.-30.11. Zūru bibliotēka
 • 1.12.-31.12. Vārves pagasta bibliotēka
 • 1.01.-31.01.2010. Popes pagasta bibliotēka
 • 1.02.-28.02. Ances pagasta bibliotēka
 • 1.03.-31.03. Puzes pagasta bibliotēka
 • 1.04.-30.04. Ugāles pagasta bibliotēka
 • 1.05.-31.05. Usmas pagasta bibliotēka
 
Informāciju sagatavoja:
Sandra Picalcelma
Ventspils bibliotēkas speciāliste darbā ar rajona bibliotēkām
Tālr.: 63627361