Laikraksts bija Jelgavas vietējās avīzes “Darba Uzvara” turpinājums un ar šo nosaukumu iznāca trīs gadus – no 1989. līdz 1992. gadam, kopā vairāk nekā 800 laikraksta numuru latviešu un tikpat krievu valodā.

 

“Jelgavas Ziņotājs” tika izvēlēts tāpēc, ka 1990.gados laikraksti publicēja daudz informācijas gan par mūsu valsts neatkarības atjaunošanu, gan par Latvijas vēsturi kopumā. Žurnālisti tolaik rakstīja par agrāk aizliegtajiem tematiem, kā arī «dzīvo vēsturi». Laikrakstos atrodamas unikālas ziņas par Latvijas trešās Atmodas laiku un atjaunotās Latvijas Republikas pirmajiem gadiem Zemgales novadā, cilvēku dzīvi, notikumiem. Ļoti nozīmīgs ir fakts, ka laikraksta paralēlais izdevums iznāca krievu valodā, un tik kultūrvēsturiski bagāts saturs nav nevienam no vēlākajiem izdevumiem, mūsdienās šāda satura raksti ir retums.

 

Otrs, nedaudz senāk digitalizētais Atmodas laika izdevums, ir “Jelgavnieks”, Latvijas Tautas frontes Jelgavas novada laikraksts, izdots tajā pašā laikā, 1989-1992. Digitalizācija tika veikta no drukātā laikraksta, kura pilnu un rūpīgi saglabātu komplektu mums uzticēja Andris Tomašūns. Šis izdevums ir ierakstīts CD, un bibliotēkas lasītāji to var brīvi izmantot.

 

Laikrakstus digitalizēja Latvijas Nacionālās bibliotēkas speciālisti, un tagad tie bez maksas pieejami tiešsaistē (www.periodika.lv), bet ar autortiesībām aizsargātie izdevumi pilnībā izmantojami no publisko bibliotēku interneta tīkla. Ar “Jelgavas Ziņotāja” redaktora Igora Movela atļauju digitalizētais laikraksts ir brīvi pieejams visiem interesentiem. Projektu paredzēts turpināt, digitalizējot visus gadagājumus.