Bibliotēka ir iesaistījusies akcijā “Pasaule t@vā bibliotēkā – UNESCO Pasaules mantojuma izzināšana”, lai tuvāk iepazītu Kanaimas Nacionālo parku Venecuēlā un salīdzinātu to ar Ziemeļvidzemes biosfēras rezervātu Latvijā. Literatūras izstādē varēs uzzināt, kas par šīm vietām stāstīts grāmatās un žurnālos, kā arī aplūkot slaidrādi – neklātienē iepazīt gan tepat tuvumā esošo rezervātu, gan Kanaimu, no kurienes, pēc kāda indiāņa secinājuma, piecos gados ar laivu varētu atbraukt, lai paskatītos, kas pasaulei otrā pusē.

Akcijas “Pasaule t@vā bibliotēkā” moto ir tās patrona Latvijas Nacionālās bibliotēkas (LNB) direktora Andra Vilka vārdi: “Iepazīt pasauli nozīmē ļauties nerimstošam izziņas un izjušanas ceļam, kas ved no viena brīnumaini aizraujoša stāsta pie nākamā. Tajos kā spogulī mēs ieraugām paši sevi – to, ar ko lepojamies, ko izceļam un citiem rādām, par ko klusos novakaros bērniem stāstām un kur Līgo vakarā ejam vainagus pīt un dziesmas dziedāt. Pasaules ceļi, pasaules brīnumi mūs neved prom, tie ved mūs mājās!”. Akcijas ietvaros vairāk kā 80 bibliotēkās visā Latvijā tiks izzinātas pasaules kultūras un dabas mantojuma vietas, mudinot to iepazīšanu un popularizēšanu, vienlaikus sekmējot izpratni par Latvijas unikālajām vērtībām, radot vēlmi tās saglabāt un lepoties ar tām. Akcijas mērķis ir rosināt bērnus, jauniešus un arī pieaugušos izzināt dažādām kultūrām raksturīgo, meklējot kopīgo un atšķirīgo, atklājot zināmo un nezināmo, par informācijas avotu izvēloties gan grāmatas, gan periodiskos izdevumus, gan arī interneta resursus. Bibliotēkās tiks rīkoti visdažādākie pasākumi, veidotas izstādes, organizēti konkursi un viktorīnas.

Akcija “Pasaule t@vā bibliotēkā – UNESCO Pasaules mantojuma izzināšana” norisinās pasaules kampaņas “@your library” ietvaros. Sagaidot 1972. gada UNESCO konvencijas “Par pasaules kultūras un dabas mantojuma aizsardzību” 40.gadadienu, esam aicināti pievērsties pasaules kultūras un dabas mantojuma apgūšanai. Akcijas mērķis ir izcelt bibliotēkas vērtību mūsdienu sabiedrībā, apgūt tās iespējas un izzināt bibliotēkas piedāvātos līdzekļus, kas sniedz plašas iespējas zināšanu apguvei, kultūru daudzveidības un kopības izzināšanai. Akciju organizē UNESCO Latvijas Nacionālā komisija, sadarbojoties ar LNB, Latviešu valodas aģentūru un Latvijas Bibliotekāru biedrību. Akcija noslēgsies Rīgā 2012. gada 21. maijā, ko UNESCO atzinusi par starptautisko dienu “Kultūras daudzveidība dialogam un attīstībai”, kad tiek plānots noslēguma pasākums – izstādes atklāšana.

Sīkāka informācija atrodama http://www.stastubibliotekas.com/ptb/

Izstāde būs apskatāma visu mēnesi. Laipni aicināti visi interesenti! Ieeja – bezmaksas.