Muzeju kolekcijas tiks reģistrētas un uzglabātas elektroniskā katalogā.
 
Novembra beigās noslēdzās valsts aģentūras "Kultūras informācijas sistēmas" projekts, kura laikā vienotā elektroniskā sistēmā apkopoti 110 Latvijas akreditēto muzeju un to filiāļu krājumi.
 
Patlaban Latvijas muzejos ir uzkrāts milzīgs skaits muzeja priekšmetu – kopumā aptuveni pieci miljoni vienību. Šis skaitlis katru gadu papildinās par apmēram 100 000 jaunu muzeja priekšmetu.
 
Sākot ar 2008. gadu, informācija par ikvienu muzeju jaunieguvumu tiks ievadīta šajā datubāzē.
 
Lai arī publiski kopkatalogs pagaidām vēl nav pieejams, patlaban ar to aktīvi strādā muzeju darbinieki, kas ievada informāciju par muzeja priekšmetiem atbilstoši kopkatologa prasībām.
 
Muzeju ekspozīcijās un izstādēs ik gadu apmeklētājiem ir pieejami aptuveni 5% no visiem muzeju krājumiem, atlikušie 95% atrodas muzeju glabātuvēs, skaidro Nacionālā muzeju krājuma (NMK) kopkataloga projekta vadītāja Una Balode.
 
NMK kopkatalogs ir nacionālajā programmā "Elektroniskās pārvaldes infrastruktūras bāzes attīstība un pilnveidošana" iekļautais projekts. Kopkataloga mērķis ir sniegt Latvijas muzeju ieguldījumu informācijas sabiedrības veidošanai.
 
Valsts aģentūras "Kultūras informācijas sistēmas" izsludinātajā konkursā par NMK kopkataloga informācijas sistēmas izveidi uzvarēja "RIX Technologies".
 
 
Emīlija Kozule LETA
Copyright © LETA