Lai ikvienam Latvijas bibliotekāram būtu iespēja piedalīties valsts aģentūras “Kultūras informācijas sistēmas” un publisko bibliotēku attīstības projekta “Trešais tēva dēls” rīkotajā konferencē “Publiskās bibliotēkas attīstībai: pārmaiņas un iespējas”, esam sagādājuši iespēju sekot konferencei tiešraidē internetā.

 

Šodien, 26. maijā, no plkst. 10-tiem lūdzam pieslēgties tiešraides kanālam Latvijas Universitātes mājas lapā:

www.lu.lv/tiesrai de

 

Meklējiet kanālu, kurā tiks pārraidīta konference!

 

Tiešraide sāksies 10:00, tā tiks pārtraukta plkst. 13:00 un atsāksies pēc pusdienu pārtraukuma 13.45, kad turpināsies līdz brīdim, kad sāksies grupu diskusijas (15:15).

 

Atgādinām, ka konferences galvenā tēma būs publisko bibliotēku darba analīze, pamatojoties uz 3td ietvaros veiktajiem ietekmes pētījumiem, kā arī bibliotēku attīstības jautājumi, pārrunājot bibliotekāru lomu un uzdevumus bibliotēku ilgtspējīgas attīstības nodrošināša nā.

 

Uz tikšanos konferences tiešraidē!