2014. gada 14. oktobrī plkst. 10.00 Valkas novadpētniecības muzejā (Valkā, Rīgas ielā 64), atzīmējot J.Cimzes 200. jubilejas gadu, Valkas novada Izglītības, kultūras, sporta un jaunatnes nodaļa rīko rudens semināru kultūras darbiniekiem, bibliotekāriem, profesionālās ievirzes skolu pedagogiem un citiem interesentiem. Lai godinātu izcilo pedagogu un latviešu kora mūzikas pamatlicēju, semināram ir izvēlēta zīmīga vieta – Jāņa Cimzes seminārs.

Pasākuma pirmajā daļā uzstāsies lektore Dagmāra Beitnere-Le Galla, Dr. sc. soc. LU Filozofijas un socioloģijas institūta vadošā pētniece ar stāstījumu un prezentāciju “Latvietība: pašizpratne un pašapziņa.”

Latvieši – kas mēs esam? Kādi ārējie faktori, kultūras īpašības un stereotipi veido mūsu mentalitāti un nosaka tautas identitāti? Kas veido mūsu pašapziņu?

Bieži tiek uzsvērts, ka latvietība ir saistīta ar zemi un zemes darbiem, ka latvietis ir zemnieks, vienlaicīgi akcentējot, ka lauki ir Latvijas sirds.

Latviešus uzskata arī par dziedātāju tautu, nereti aizmirstot par mūsu tautas izseno tieksmi pēc izglītības un zināšanām, un to, ka no latviešu vidus nācis liels skaits izcilu dziedātāju, mūziķu un diriģentu.

Patlaban jūtama spēcīga vēlme no šiem stereotipiem atgrūsties. Ir mēģinājumi apgāzt 700 gadu verdzības stāstu par latviešiem kā vergu un kalpu tautu, jo “mēs neesam ne bāreņu, ne zemnieku un arī ne dziedātāju tauta. Mēs esam moderna nācija, kuras sasniegumi 20. gs. sākumā vēl šodien pelna apbrīnu,” uzsver D.Beitnere- Le Galla.

Otrā daļā – kultūras darbinieku pārdomas, jaunumi uzsākot jauno darba sezonu.

 

Papildu informācija:
Aivars Ikšelis

Izglītības un kultūras daļas vadītājs
Tālr.: 29423675