Datubāze starptautiskā ekspertu un autoru tīkla EU Observatory paspārnē darbosies vietnē https://oami.europa.eu/ohimportal/en/web/observatory/orphan-works-database.

Bāreņdarbi ir literāri, muzikāli, vizuāli un audiovizuāli darbi, kuru autortiesības ir aizsargātas, taču nav atrodams pats tiesību īpašnieks.

ES bibliotēkās, muzejos un raidorganizāciju arhīvos uzkrāts miljoniem bāreņdarbu – piemēram, Britu bibliotēka lēš, ka šajā kategorijā iekļaujami ap 40% visu autordarbu, kas atrodas tās krājumā. Taču bez autora vai tā mantinieku atļaujas šādus darbus nedrīkst ne digitalizēt, ne izplatīt, līdz ar to kultūras iestādes spiestas ierobežot publisku piekļuvi ievērojamai daļai kultūras mantojuma.

ES Direktīva par dažiem atļautiem nenosakāmu autortiesību subjektu darbu izmantošanas veidiem, kas stājusies spēkā 2012. gada nogalē, iecerēta ar mērķi iedibināt vienotus noteikumus, kas ļautu digitalizēt un internetā ievietot bāreņdarbus, kuri pirmoreiz publiskoti ES teritorijā. Direktīva nosaka – darbus, kas identificēti kā nenosakāmu autortiesību subjektu darbi un kuru autorus nav izdevies noskaidrot pat pēc rūpīgas meklēšanas, drīkst izmantot kultūras un izglītības iestādes. Tie visi iekļaujami ES mēroga publiski pieejamā datubāzē, kas papildināma ar kultūras iestāžu ziņām par katra tomēr neatrasta tiesību īpašnieka meklējumu vēsturi. Vienā dalībvalstī reģistrēts bāreņdarbs par tādu ir uzskatāms arī pārējās ES dalībvalstīs. Autors, kurš bāreņdarbā pazīs savējo, protams, varēs pieprasīt darba statusa maiņu un atgūt visas ar likumu garantētās tiesības.

Bāreņdarbu datubāze tiek uzlūkota par mazu, toties būtisku soli pretim Eiropas kultūras mantojuma digitalizācijai un līdz ar to – plašai pieejamībai. Direktīvas piedāvātais izsvērtais risinājums atvieglo gan kultūras iestāžu darbu, krājumu popularizējot un iespējami efektīvi saglabājot, gan sabiedrības piekļuvi kultūras mantojumam, vienlaikus aizsargājot un aizstāvot arī autoru intereses.

Papildu informācija:

Ieva Kolmane
Sabiedrisko attiecību speciāliste
Tālr.: 67274744

komunikacija@akka-laa.lv

Biedrība “Autortiesību un komunicēšanās konsultāciju aģentūra/ Latvijas Autoru apvienība”
www.akka-laa.lv, info@akka-laa.lv
Tālr.: +371 67506131, fax.: +371 67315620
Rīga, A.Čaka iela 97, LV – 1011, Latvija.