Bibliogrāfiskajā rādītājā iekļauti 1510 Latvijā izdoti, un 2020. gadā LNB reģistrēti laikraksti, žurnāli, biļeteni, rakstu krājumi un gada pārskatu apraksti. Izdevumam pievienoti vairāki palīgrādītāji:

Personu rādītājs (norādīti izdevumu redaktori, to vietnieki, autori, atbildīgie par izdevumu, sastādītāji);

  • Nosaukumu rādītājs (norādīti izdevumu nosaukumi alfabētiskā secībā);
  • Izdevēju rādītājs (iekļauti gan institucionālie, gan individuālie izdevēji);
  • Izdošanas vietu rādītājs (pie katras izdošanas vietas norādīti tajā iznākošie izdevumi).
  • Tiešsaistē pieejamo izdevumu aprakstiem, ir pievienotas hipersaites.

“Periodikas rādītājs” adresēts plašam interesentu lokam – bibliotēku darbiniekiem, informācijas dienestiem, preses darbiniekiem, izdevējiem un citiem interesentiem.

2021. gadā izdevumam “Periodikas rādītājs” ir vairākas nozīmīgas jubilejas – aprit 20. gadadiena kopš rādītājs ir kļuvis par patstāvīgu izdevumu (no 1991. gada tas tika izdots iespiestā formā (pirms tam izdevums tika iekļauts rādītājā “Latvijas preses hronika”)); izdevuma elektroniskajai versijai aprit 10. gadadiena, jo 2011. gadā tika sagatavota pirmā elektroniskā rādītāja publikācija par 2009. gadu.

PERIODIKAS RĀDĪTĀJS

 

Informāciju sagatavoja:
Ilona Dukure
Turpinājumizdevumu nodaļas vadītāja
Latvijas Nacionālā bibliotēka
E-pasts: ilona.dukure@lnb.lv