Latvijas bibliotēku portāls ir nozares portāls, kas nodrošina informāciju par Latvijas bibliotēkām, to resursiem un piedāvātajiem pakalpojumiem, kā arī apkopo bibliotēku nozares profesionālo informāciju.
 
Portāls tā apmeklētājiem piedāvā: Latvijas bibliotēku datubāzi, kurā ir iekļauta informācija par bibliotēkām, to pieejamību, specializāciju u.c., un ko ir iespējams pārlūkot pēc dažādiem kritērijiem; profesionālās informācijas sadaļu bibliotekāriem (norādes uz nozari regulējošajiem normatīvajiem aktiem, standartiem, terminoloģijas resursiem, darba piedāvājumi, saites uz profesionālo informāciju internetā u.c.); bibliotēkās notiekošo un ar bibliotēkām saistīto pasākumu kalendāru; ziņas un iespēju uzdot neskaidros jautājumus par bibliotēkām un to pakalpojumiem.
 
Latvijas bibliotēku portāla tehnisko uzturēšanu veic valsts aģentūra "Kultūras informācijas sistēmas", bet portāla saturu veido Latvijas Nacionālā bibliotēka (LNB) sadarbībā ar Latvijas bibliotēkām un citām ar nozari saistītām institūcijām. Lai portāls tā lietotājiem būtu iespējami ērti izmantojams un tajā tiktu izvietota lasītājiem un bibliotēku darbiniekiem aktuāla informācija, portāla veidotāji aicina ikvienu kļūt par portāla satura līdzveidotāju, atsūtot ierosinājumus, kādu informāciju vai pakalpojumu vēl papildus būtu noderīgi iekļaut portāla vidē, uz e-pastu – portals@lnb.lv.
 
LNB strādā arī pie tā, lai LNB jaunā mājaslapa www.lnb.lv kļūtu par interaktīvu un interesantu platformu bibliotēkas lietotājiem un ikvienam informācijas meklētājam. Šobrīd mājaslapa nodrošina ātru piekļuvi bibliotēkas katalogiem un digitālajai bibliotēkai, kā arī LNB ir paplašinājusi tiešsaistes konsultāciju pakalpojumus, lai ikviens varētu ērti un ātri sazināties ar bibliotēkas informācijas speciālistiem un konsultantiem, izmantojot e-pastu. 
 
 
Informāciju sagatavoja:
Ilze Egle
Sabiedrisko attiecību vadītāja
Latvijas Nacionālā bibliotēka
Tālr.: 67365255, 29274845
E-pasts: ilze.egle@lnb.lv