Plašās telpas (vairāk nekā 420 m2), kurās investēti 326 000 EUR, atklās RSU rektors, profesors Jānis Gardovskis un atbildīgās jomas ministre  veselības ministre Anda Čakša, kā arī RSU Bibliotēkas direktore Ināra Aploka.

 

RSU rektors Jānis Gardovskis uzsver: “Bibliotēkas telpu renovācija iekļaujas RSU ilgtermiņa stratēģijā, kas ietver gan studiju programmu, gan studiju un zinātnes infrastruktūras attīstību. RSU ir studentcentrēta augstskola, tāpēc, attīstot bibliotēkas infrastruktūru, pirmkārt domājām par mūsu studentu vajadzībām. Brīvpieejas abonementa sniegtās iespējas, jauno tehnoloģiju un mūsdienīga bibliotēkas darba organizācija palīdzēs studentiem mācību procesā un ietaupīs viņu laiku”.

 

“RSU ir viena no pirmajām augstskolām Latvijā, kuras bibliotēkā pilnīgi viss mācību krājums būs brīvā pieejā studentiem,” atzīmē RSU bibliotēkas direktore Ināra Aploka. “Katra mācību grāmata ir aprīkota ar RFID- radiofrekvences identifikāciju, kas ļauj studējošajam pašam saņemt un nodot grāmatas, pagarināt to lietošanas termiņus un apskatīt savu lietotāja kontu īpašās pašapkalpošanās iekārtās. Tas ir labs risinājums gan no drošības apsvērumiem, gan arī atvieglo studenta ceļu līdz grāmatai”, stāsta bibliotēkas direktore.

 

Brīvpieejas abonements apvieno divus agrākos lietotāju apkalpošanas punktus Zinātniskās literatūras abonementu un Mācību literatūras abonementu. Tā darbībā ieviesti vairāki jauninājumi  – papildus pašapkalpošanās iekārtām arī pagarināts darba laiks, kā arī izveidota telpa grupu darbam, kuras iepriekš nebija. Ir izveidotas arī telpas individuālajam darbam ar savu vai bibliotēkas datoriem. Grāmatas var arī rezervēt, pieslēdzoties valsts nozīmesbibliotēku kopkatalogam brīvpieejas abonementa datorkioskā, vai no jebkura datora bibliotēkā vai ārpus tās.

 

RSU bibliotēkas brīvpieejas abonementa atklāšana notiks š. g. 2.septembrī 12:00, Dzirciema ielā 16, G korpusa 101.telpā.

Par Rīgas Stradiņa universitāti: Rīgas Stradiņa universitāte ir viena no modernākajām augstākās izglītības mācību iestādēm Baltijā ar izteikti starptautisku ievirzi  2015.gadā tā atzīmēja 65. dibināšanas gadadienu un 25 gadus ārvalstu studentu uzņemšanai. RSU deviņās fakultātēs līdzās ar medicīnu saistītajām studijām jau 16 gadus ir iespējams apgūt dažādas modernas sociālo zinātņu programmas.

 

Papildu informācija par RSU ir pieejama interneta mājas lapā www.rsu.lv. Sekot līdzi Rīgas Stradiņa universitātes jaunumiem var arī sociālajos tīklos Twitter, Facebook, Draugiem.lv un YouTube. Par RSU aktualitātēm var uzzināt arī RSU studentu medijā “Skaļāk” – http://skalak.rsu.lv/.