Jau ziņots, ka detālplānojuma tālāko virzību atbalstījusi Rīgas vēsturiskā centra saglabāšanas un attīstības padome.
 
Detālplānojuma izstrādes nolūks ir piedāvāt risinājumus transporta infrastruktūras attīstībai tiešā Latvijas Nacionālās bibliotēkas un Rīgas koncertzāles tuvumā, vienlaikus vērtējot tuvākajā desmitgadē paredzēto attīstību Daugavas kreisajā krastā. Šajā rajonā taps arī Rīgas domes administratīvais centrs un virkne augstceltņu, to vidū gan biroju, gan dzīvojamās mājas.
 
Detālplānojuma risinājumi saskaņoti vairākās valsts un pašvaldības institūcijās, to vidū Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcijā, AS "Latvenergo", AS "Rīgas siltums", Rīgas domes Satiksmes departamentā, Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienestā, Sabiedrības veselības aģentūrā un citās.
 
Vienlaikus tiek gatavots Ministru kabineta un Rīgas domes līgums par valsts un pašvaldības sadarbību Rīgas koncertzāles projekta īstenošanā, lai konkrētāk nodalītu dažādu institūciju kompetenci un atbildību ar Daugavas kreisā krasta attīstību saistītu infrastruktūras projektu realizēšanā.
 
Detālplānojumā risināti ar transporta infrastruktūras attīstību saistīti jautājumi tiešā bibliotēkas un koncertzāles tuvumā, kā arī ieskicēti tuvā nākotnē risināmi jautājumi par pilnvērtīgu publiskās telpas izmantošanu Daugavas kreisajā krastā līdzās kultūras būvēm, paredzot iespēju pie Akmens tilta izbūvēt jaunu laukumu – "Rīgas forumu".
 
Transporta organizācija detālplānojumā izstrādāta, pamatojoties uz Rīgas pilsētas attīstības plānu, kurā noteikts, ka 2018.gadā pār Akmens tiltu kursēs tikai sabiedriskais transports un pārvietosies gājēji, bet privātajam autotransportam tas būs slēgts.
 
Sabiedriskā transporta lietotāju ērtībai Uzvaras bulvārī paredzēts izveidot arī apvienotu transportlīdzekļu pieturvietu. Ņemot vērā, ka satiksmes intensitāte Akmens tilta galā samazināsies, detālplānojuma autori uzskatījuši par nelietderīgu sākotnējo ieceri būvēt gājēju tuneli zem Uzvaras bulvāra un ierosina gājēju ērtībām Uzvaras bulvāra šķērsošanai iekārtot divas plašas gājēju pārejas.
 
 
Aija Liepiņa LETA
Copyright © LETA