Māra Grigorevska vada RCB Repozitārija – Apmaiņas fonda, Aktīvā un Pasīvā fonda darbu. Repozitārijs ir krātuve, kurā ieplūst gan RCB filiālbibliotēku krājumu dubleti, gan vienotā budžeta ietvaros iegādāti informācijas resursi, gan arī privāto un juridisko dāvinātāju kolekcijas. Praktiski darbs ar Repozitārija krājumu nozīmē ne vien izvēlēties to, kas nepieciešams RCB kopējā krājuma pilnvērtīgai attīstībai, bet arī rūpes par to, lai vēstures mēslainē nezustu izdevumi, kuri varētu būt noderīgi citiem cilvēkiem un citām bibliotēkām.

2010. gadā RCB Repozitārija Apmaiņas fonds aizsāka jaunu darba formu, kas guva lielu atsaucību gan no sadarbības partneru puses, gan no pilsētas iedzīvotājiem. Tie ir Māras Grigorevskas vadībā organizētie grāmatu maiņas punkti.

Grāmatu maiņas punkta ideja ir atnest kādu jau izlasītu grāmatu un iemainīt to pret citu, vēl nelasītu. Laikā, kad ne katrs var nopirkt jaunu grāmatu, iespēja bez maksas tikt pie jaunas lasāmvielas ir nenovērtējama.

Katram maiņas punktam RCB Repozitārija Apmaiņas fonds sagatavoja pamatkapitālu (ap 800 grāmatu) no Repozitārija dubletu un lasītāju dāvināto izdevumu krājuma un piedalījās maiņas procesā, palīdzot grāmatu kārotājiem atrast nepieciešamos izdevumus.

2010.gadā šādi maiņas punkti tika organizēti izstādē „Bērnu pasaule 2010” un Grāmatu svētkos Ķīpsalā, Rīgas svētkos Vērmanes dārzā, Dzejas dienās pie Raiņa pieminekļa un Miķeļdienas gadatirgū Doma laukumā. Miķeļdienā RCB maiņas punktu apmeklēja ap 800 cilvēku, kas atnesa vairāk nekā tūkstoti grāmatu un vēl vairāk saņēma pretī!
 
Šīs aktivitātes, kā arī dāvinājumi iestādēm un organizācijām Latvijā veicinājuši ne tikai RCB Repozitārija Apmaiņas fonda, bet arī visas Rīgas Centrālās bibliotēkas popularitāti un atpazīstamību sabiedrībā.
 
Māra Grigorevska ir ļoti godprātīgs un atbildīgs cilvēks, kas atvērts visam jaunajam un prot dibināt un uzturēt kontaktus. Bez tam tiem, kam laimējies ar viņu strādāt kopā, zina, ka Mārai piemīt brīnumaina humora izjūta.