2014. gads ir “Baltā zvirbuļa” jubilejas gads. Jau desmito gadu pilsētas labākie kultūras darbinieki saņem Balto zvirbuli jeb Rīgas pilsētas pašvaldības gada balvu kultūrā, kas nozīmē atzinību un pateicību par ieguldījumu visdažādākajos Rīgas kultūras procesos. Pretendentus balvai izvirza Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departaments un tā padotībā esošās kultūras un kultūrizglītības iestādes.

 

Šogad, 10. aprīlī, balvas pasniegšanas ceremonija notika Mūzikas namā “Daile”.

 
Jubilejas pasākumā tika prezentēts arī desmitgades svinībām veltīts izdevums “Baltais zvirbulis. Gada balva kultūrā 2004 – 2014”, ko saņēma katrs no tiem (pa šiem gadiem pavisam viņu ir 164) Baltajiem zvirbuļiem, kas bija atnākuši uz sarīkojumu.

 

Gunta Ozola Rīgas publisko bibliotēku tīklā strādā vairāk nekā 30 gadus. Kopš 1988. gada viņas darba vieta ir RCB, bet kopš 2000. gada Gunta ir arī RCB Eiropas Savienības informācijas punkta koordinatore, tātad tauriņefekta likumsakarību kontekstā Latvijas pievienošanās Eiropas Savienībai un pēc tam eirozonai zināmā mērā ir arī viņas nopelns.
 
Vairāk nekā 10 gadus Gunta ir viena no RCB bezmaksas datorapmācību kursa “50+” pasniedzējām. Guntas vadībā kursu apmeklētāji ne vien pārvar bailes no datorpeles un iemācās ieslēgt un izslēgt datoru, bet sāk lietot e-pastu, skype, maksāt rēķinus internetbankā, kā arī izmantot dažādus interneta resursus un datubāzes. Cilvēkus piesaista Guntas prasme pasniegt zināšanas un saprasties ar dažādu vecumu, raksturu un tautību cilvēkiem. Nereti vēl ilgi pēc kursu beigšanas viņi nāk pēc padoma tieši pie Guntas. Gada laikā datorzinības bibliotēkā apgūst ap 200 cilvēku. Protams, ne jau visi ir Guntas skolnieki, tomēr tas nozīmē 10 gadu laikā vairāk nekā 2000 cilvēki, izejot no RCB, ir atvēruši durvis uz mūsdienu informācijas telpu un iegājuši tajā. 

 

2013. gadā daudz darba tika ieguldīts arī reorganizētās RCB pakalpojumu popularizēšanā, darot iedzīvotājiem zināmu, ka RCB ir ne vien informācijas un izglītības centrs, bet arī aicinoša un ērta vide lietotājiem. Viens no Guntas pienākumiem ir organizēt un vadīt dažādus pasākumus. Tikšanās ar ievērojamiem cilvēkiem, izstāžu atklāšana un daudzas citas aktivitātes pēc Guntas izstrādātajiem scenārijiem ir interesantas un atraktīvas. Dalībniekiem šie pasākumi sagādā prieku, jo ir veidoti ar lielisku humora izjūtu un iejūtīgu attieksmi pret ikvienu no dalībniekiem.

 

Viens no Guntas talantiem ir veidot izstādes, kurās izpaužas viņas mākslinieciskās dotības – prasme veidot vidi, kurā vispārzināmi informācijas avoti tiek demonstrēti negaidītā un oriģinālā veidā; šīs izstādes ir profesionāli saturīgas un vienmēr piesaista apmeklētāju uzmanību.
 
RCB izstādes izpelnījušās arī starptautisku atzinību. Vairāku gadu garumā RCB tradicionāli rīko Latvijai un Rīgai veltītas literāri tematiskas izstādes Rīgas sadraudzības pilsētās, kā arī dažādu valstu bibliotēkās, ar kurām sadarbojas RCB. Lielu darbu šo izstāžu saturiskajā nodrošinājumā un vizuālajā noformējumā iegulda Gunta. Viņas veidotās izstādes guvušas atzinību Zviedrijā, Igaunijā, Ukrainā, Krievijā, Lietuvā, Vācijā.

 

Gunta Ozola ir ne tikai nozares profesionālis, kas savu darbu dara ieinteresēti un radoši, bet arī cilvēks, kas saista apkārtējos ar humora izjūtu, optimismu un gaišumu. Viena no Guntas kaislībām ir rokmūzika. Nu viņa ir smagā metāla zvirbuļa īpašniece. Mūsu Baltais metāla zvirbulis rullē! Apsveicam!