Rēzeknes pilsētas publiskajās bibliotēkās reģistrēto lasītāju šogad ir par 15% vairāk nekā pagājušā gada pirmajos trīs mēnešos, apmeklējumu skaits ir audzis par veseliem 32%, bet izsniegumu ir par 13% vairāk.
Savukārt Rēzeknes Centrālajā bibliotēkā ir reģistrēts par 10% vairāk lasītāju, par 35% ir pieaudzis apmeklējumu skaits un par 10% palielinājies izsniegums. Virtuālie apmeklējumi ir auguši par 123%.
 
 
Informāciju sagatavoja:
Anna Keirāne
Rēzeknes Centrālās bibliotēkas Informācijas tehnoloģiju nodaļas galvenā bibliotekāre