Materiālus var pieprasīt tikai tie bibliotekāri, kuri ir saistīti ar akadēmiskajām, publiskajām, skolu vai speciālajām bibliotēkām bezpeļņas iestādēs. Izsniegt var jebkuru teksta materiālu, kuru iespējams nosūtīt elektroniski (netiek nodrošināta fiziska materiālu piegāde, kā arī piekļuve digitālajiem audio un vizuālajiem materiāliem).

Šis pakalpojums ir izmēģinājuma projekts, kuru organizē un vada brīvprātīgās bibliotēkas. Pakalpojumu iecerēts turpināt vismaz tik ilgi, kamēr piekļuve bibliotēku krājumiem būs ierobežota jebkurā pasaules vietā. Paredzams, ka šis pakalpojums tiks saglabāts līdz 2020. gada 31. augustam.

Resursu koplietošanas rīks (RSCVD)

Papildinformācija par izmantošanas nosacījumiem

 

Pēc IFLA materiāliem sagatavojusi:

Kristīne Deksne
Latvijas Nacionālā bibliotēka
Bibliotēku attīstības centrs
Tālr.: 67716043
E-pasts: kristine.deksne@lnb.lv