Latvijas Nacionālā bibliotēka sagatavojusi informatīvā biļetena “Latvijas jaunākās grāmatas” 2020. gada 7./8. numuru (1.–30. aprīlis).

Lasīt izdevumu