Profesora Igora Kabaškina galvenie izgudrojumi ir saistīti ar civilās aviācijas aeronavigācijas kontroles un vadības drošības sistēmu automatizāciju. Daļa izgudrojumu ir ieviesti radiosakaru un radiolokācijas automātiskās vadības sistēmu ražošanā sērijveidā, šādas sistēmas arī šobrīd tiek izmantotas lidostās.
Profesora Igora Kabaškina īpašumā ir 67 autorapliecības un 1 ārzemju patents. Igora Kabaškina profesionālā darbība ir atzinīgi novērtēta. Viņš ir saņēmis nozīmīgus apbalvojumus: Latvijas Zinātņu akadēmijas, valsts akciju sabiedrības "Latvijas gaisa satiksme" un Latvijas Izglītības fonda mērķprogrammas "Izglītībai, zinātnei un kultūrai" balvu un piemiņas medaļu par izcilu veikumu inženierizstrādēs aeronavigācijā, sakaru un radiolokācijas tehnikā (2001. g.), Latvijas Zinātņu akadēmijas, a/s "DATI" un Latvijas Izglītības fonda mērķprogrammas "Izglītībai, zinātnei un kultūrai" balvu un piemiņas medaļu par nozīmīgiem pētījumiem datorzinātnē un informātikā (2002. g.), kā arī citas balvas.
Profesors Igors Kabaškins ir saņēmis arī ārvalstu apbalvojumus. 1998. gadā –  American Center for Advancement of Teaching and Learning for Innovative Excellence in Teaching, Learning and Technology balvu.
Igors Kabaškins uzskata, ka izgudrotājs – tas ir novators pēc savas būtības: ar neordināru radošu domāšanu, izturību pret neveiksmēm, kuras vienmēr pavada jaunrades procesu, ar neatlaidību sasniegt mērķi un specifisku "jurista" talantu, kas palīdz juridiski aizsargāt savus izgudrojumus. Izgudrotājs – tas nav tikai nosaukums, tas ir dzīvesveids, kas parādās neatkarīgi no tā, kur un ar ko cilvēks nodarbojas. Tā ir kolosāla bauda – būt pirmajam.
Pēc izstādes noslēguma, tās materiāli būs pieejami interneta vietnes www.patbib.gov.lv sadaļā "Izstādes".
 
Informācija sagatavota, izmantojot resursu Latvijas izgudrojumi un izgudrotāji.
 
 
Informāciju sagatavoja:
Indra Butkāne
LR Patentu valdes Patentu tehniskās bibliotēkas Patentu informācijas nodaļas vecākā speciāliste
Tālr.: 67226628