Aicinām visus, kuru plauktos stāv laikā nenodotas bibliotēku grāmatas, izmantot šo iespēju – nodot tās, nemaksājot kavējuma naudu. Ja grāmatas ir nozaudētas vai sabojātas, tās iespējams aizvietot ar līdzvērtīgām.

 

Zinātniskās bibliotēkas maksas abonementa grāmatām nomas maksa – 2 santīmi dienā – paliek spēkā.

 

Akcija norisināsies arī Zinātniskās bibliotēkas filiālēs – bibliotēkā “Pārlielupe”, Miezītes bibliotēkā un bērnu bibliotēkā “Zinītis”.

 

Bibliotēku kontaktinformācija:

Jelgavas Zinātniskā bibliotēka: tālrunis 63046587, e-pasts: abo@jzb.jelgava.lv
Pārlielupes bibliotēka: tālrunis 63011829, e-pasts: parlielupe@jzb.jelgava.lv
Miezītes bibliotēka: tālrunis 63083151, e-pasts: miezite@jzb.jelgava.lv
Bērnu bibliotēka “Zinītis”: tālrunis 63029093, e-pasts: zinitis@jzb.jelgava.lv

 

Papildu informācija:
Vivita Armanoviča
Jelgavas Zinātniskās bibliotēkas
Lasītāju apkalpošanas nodaļas vadītāja
Tālr.: 63046587